بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اداره گزینش

   1. تشکیل پرونده، اظهار نظر، بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش و آیین‌نامه‌های مربوط قبل از ورود به بانک (درخصوص کارکنان رسمی تا مقطع استخدام رسمی قطعی) از مراجع ذیربط و مطابق با دستورالعملهای مصوب.

   2. تهیه وتنظیم سؤالات عقیدتی، سیاسی، اخلاقی مورد لزوم جهت برگزاری امتحانات کتبی.

   3. برگزاری آزمون‌های مختص گزینش برای داوطلبین با همکاری مدیریت امور منابع انسانی.

   4. انعکاس نتایج حاصل از گزینش متقاضیان ورودی به بانک به (اداره کارگزینی) و سایر مراجع ذیربط جهت انجام سایر مراحل اداری و استخدامی داوطلبین.

   5. بررسی و اظهار نظر در مورد آگهی‌های استخدامی بانک قبل از مبادرت به نشر.

   6. تشخیص انجام مصاحبه/ تحقیقات یا بررسی مجدد و نهایتاً صدور رأی باتوجه به جمیع جوانب پرونده متقاضی و محتویات پرونده در سه بعد اخلاقی، ‌اجتماعی و سیاسی.

   7. رسیدگی مجدد به شکایات شاکیان مردود شده در جریان گزینش استخدام.

   8. بررسی و اظهار نظر بدوی در مورد اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش.

   9. ارتباط مستمر با هیأت عالی گزینش و هیأت مرکزی گزینش به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های لازم.

   10. مشاوره و تبادل نظر با هیأت مرکزی گزینش در پیشبرد فعالیتها و نیز استعلام موارد خاص.