بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل حسابرسی داخلی

   1. تدوین برنامه سالانه برای حسابرسی واحدها (به صورت محرمانه) و ارسال گزارش نهایی لازم به مراجع ذی‌ربط بانک.
   2. انجام حسابرسی‌های دوره‌ای و موردی واحدها به منظور ارزیابی کفایت کنترل‌های داخلی در حفاظت از دارایی‌های بانک و اثر بخشی و کارایی عملیات و میزان قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات آنها.
   3. ارایه پیشنهاد جهت بهبود فعالیت‌های کنترلی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
   4. بررسی و حصول اطمینان از وجود روش‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات لازم در فعالیت‌ها و فرآیندهای بانک
    و گزارش به واحدهای ذی‌ربط در صورت عدم وجود.
   5. بررسی رویه‌های حسابداری بانک و میزان رعایت استانداردهای حسابداری و سایر موازین مقرر توسط مراجع ذی‌صلاح.
   6. اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای کیفیت حسابرسی واحدها.
   7. بررسی و تحقیق در مورد موسسه‌های حسابرسی و رتبه‌بندی و احراز صلاحیت آنها به منظور ارجاع کار در صورت لزوم.
   8. برقراری ارتباط،‌ تعامل و همکاری لازم با بازرسان و حسابرسان قانونی بانک و مراجع نظارتی سایر سازمان‌های ذی‌صلاح.
   9. هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری جلسات کمیته حسابرسی داخلی، تهیه و پیگیری صورتجلسات کمیته و ارایه گزارش به کمیته مذکور.
   10. انجام اقدامات لازم درخصوص وظایف محوله پیرامون تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط.
   11. دریافت شکایت به صور مختلف (حضوری، کتبی و تلفنی) از مشتریان، واحدها و کارکنان بانک‌ها و رسیدگی به شکایات به منظور پاسخگویی.
   12. برقراری ارتباط لازم و موثر با مراجع نظارتی برون‌سازمانی به منظور ایفای وظایف قانونی.
   13. بررسی مکاتبات دریافتی از سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلانات سازمان بازرسی کل کشور و انعکاس پاسخ لازم در سامانه مذکور.
   14. انجام مکاتبه با واحدهای مختلف در راستای جمع‌آوری پاسخ بابت وظایف محوله در سامانه نظارت بر اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری ـ سازمان بازرسی کل کشور.
   15. بررسی مکاتبات دریافتی از سامانه مکانیزه پاسخگویی به شکایات که در وب سایت بانک مستقر شده و دریافت شکایات مندرج در آن و بررسی و ارایه پاسخ لازم در سامانه مذکور.
   16. بررسی مکاتبات، گزارشات و شکایات ارجاع شده از واحدهای برون سازمانی از قبیل: وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج.ا.ا، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نهاد ریاست جمهوری و غیره و هماهنگی‌های لازم با واحدهای بانک به منظور ارسال پاسخ نهایی.
   17. دریافت استعلام های ارایه اطلاعات، مسدودی حساب و .... برون سازمانی از قبیل: بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، پلیس آگاهی، پلیس فتا، سازمان امور مالیاتی و ..... و ارسال آن به واحدهای ذی‌ربط جهت پاسخگویی.
   18. بهره‌گیری از سیستم پست صوتی اخذ انتقادات، پیشنهادات و شکایات و بررسی و پاسخگویی آنها.

   ویرایش دی ماه 99