بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل بازرسی

   1. تدوین برنامه‌های بازرسی مستمر، دوره‌ای یا موردی از واحدهای ستادی و شعب بانک به منظور کنترل و ارزیابی میزان تطبیق عملکرد واحدها با اهداف عالیه بانک با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
   2. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در حوزه‌های مختلف بانک.
   3. ارایه گزارش‌های حاصل از رسیدگی به واحدهای صف و ستاد به صورت موردی و ادواری و همچنین بررسی عملکرد مدیران و کارمندان به مدیریت عامل بانک.
   4. اعزام بازرسین به منظور نظارت لازم و کافی بر تحویل و تحول روسای تمامی شعب بانک.
   5. تنظیم و ارسال گزارش نکات ضعف کنترل‌های داخلی به جهت جلوگیری از آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی در بخش خدمات ریالی و ارزی بانک.
   6. برقراری ارتباط لازم و موثر با مراجع نظارتی به منظور ایفای وظایف قانونی و تبادل اطلاعات و گزارشات.
   7. بررسی و کشف ایرادات و نواقص موجود در فعالیت واحدهای بانک جهت جلوگیری از سو جریان‌های مالی و اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و نامحسوس اعم از حضوری یا غیرحضوری، در راستای مبارزه با مفاسد اداری از قبیل اختلاس، رشوه، جعل و تخلفات حادث شده و معرفی افراد متخلف با نظر مقام مدیریت عامل به مراجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح.
   8. جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مغایر با رویه‌ها و ضوابط در واحدهای بانک و تهیه و تنظیم گزارشات لازم و پیشنهاد جهت اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌ها.
   9. جمع‌آوری فرم‌ها و برگه‌های نظرسنجی مشتریان در سطح کشور از تمامی شعب بانک و جمع‌بندی و ارسال نتایج به حضور مقام مدیریت عامل و مراجع تعیین شده برون‌سازمانی مربوطه.

   ویرایش دی ماه 99