بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل حفاظت فیزیکی و امور ایمنی

   1. بررسی، تهیه و اجرای طرحهای حفاظتی و امنیتی از اماکن بانک برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی و پیشنهاد دستورالعمل‌های لازم.
   2. انجام کلیه امور مربوط به تهیه، نقل و انتقال و نگهداری مواد آتش‌گیرنده، سلاح، بی‌سیم و لوازم مخابراتی و به کارگیری آن برابر با مقررات موضوعه.
   3. پیش‌بینی و پیشگیری از تحرکات ضدامنیتی (تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات).
   4. حفاظت از وجوه و اوراق بهادار و عملیات نقل و انتقال آنها.
   5. حفاظت فیزیکی و الکترونیکی از تأسیسات، اموال و اماکن بانک.
   6. صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان،
   7. کنترل تردد کارکنان، اموال، پیمانکاران و سایر مراجعین در محیط‌های تابعه بانک.