بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل هماهنگی امور شعب

   1. ایجاد هماهنگی به منظور انجام فعالیت‌های هماهنگ کلیه شعب، بر اساس اهداف و استراتژی‌های کلان بانک.
   2. همکاری و مشارکت در تدوین و اصلاح سیاست‌ها و روند اجرای عملیات بانکی در شعب.
   3. مشارکت و همکاری با مدیریت امور مالی در انجام امور مربوط به تعیین و بررسی سقف بیمه‌ای شعب.
   4. نظارت بر ایجاد هماهنگی در تامین و جمع‌آوری وجوه و اوراق بهادار مورد نیاز شعب.
   5. بررسی و ارایه پیشنهادات لازم در خصوص فرآیندها و عملیات اجرایی پیاده سازی شده در سیستم بانک ایران ریالی.
   6. مشارکت و همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط به منظور ساماندهی، اصلاح و یا تغییر فرآیندهای مرتبط با عملیات ریالی سیستم سفیر.
   7. مشاوره و رفع ابهامات شعب در خصوص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با عملیات بانکی و عندالزوم ارجاع مراتب به واحدهای ذی‌ربط و انجام پیگیری‌های مقتضی.
   8. ارسال فایل مرتبط با چک‌های برگشتی مشتریان مطابق با دستورالعمل‌ها و مقررات جاری بانک.
   9. تخصیص کد کاربری به کارکنان شعب در سیستم‌های عملیاتی بانک.
   10. انجام بازدیدهای ادواری از شعب به منظور شناخت ضرورت‌ها و نیازهای آنان و ارایه پیشنهادها و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات و موانع موجود و پیگیری و ابلاغ موارد به واحدهای ذی‌ربط.
   11. همکاری در رسیدگی به گزارش‌های بازرسی و حسابرسی درخصوص شعب و انجام پیگیری‌های ﻻزم.
   12. مشارکت با واحدهای ذی‌ربط در شناخت و بررسی علل سوءاستفاده، اختلاس، ارتشا، تخلفات و موارد غیرعادی در عملکرد شعب.
   13. مشارکت با واحدهای ذی‌ربط درخصوص بازدید اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی از استان‌ها و شعب.
   14. مشارکت با واحدهای ذی‌ربط در برگزاری همایش‌های دوره‌ای مدیران ستادی بانک با روسای شعب.
   15. بررسی کارشناسی و طبقه‌بندی مکاتبات و درخواست‌های شعب از واحدهای ستادی و جمع‌بندی آنها به صورت منسجم و مشخص جهت ارایه به واحدهای ذی‌ربط، در چارچوب دستورالعمل مکاتبات اداری.
   16. انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص تامین ملزومات و تجهیزات بالاتر از حد اختیارات شعب.
   17. بررسی وضعیت ساختاری و امور پرسنلی شعب (اعم از تغییر وضعیت استخدامی، ارتقا و انتصاب، جابجایی، آموزش و انتقال دانش و ...) بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های موجود و ارایه پیشنهاد‌های لازم به مراجع ذی‌ربط در جهت رسیدگی و اصلاح آنها.
   18. بررسی و ارایه پیشنهاد به واحدهای‌ ذی‌ربط جهت اعطای امضاهای فارسی، لاتین و بین‌بانکی طبق ضوابط، برای کارکنان شعب.
   19. برنامه‌ریزی و بررسی وضعیت ارکان کمیته اعتباری شعب و صدور احکام مربوطه.
   20. انجام امور مربوط به تودیع و معارفه روسا و تحویل و تحول شعب، مطابق بخشنامه‌های مربوطه.
   21. اخذ مجوزهای ﻻزم برای تاسیس، ادغام، جابجایی و یا تعطیلی شعب و دفاتر نمایندگی و همچنین انجام کلیه اقدامات اجرایی و امور مربوط به راه‌اندازی شعب و دفاتر نمایندگی و پیگیری وظایف محوله با توجه به دستورالعمل مربوطه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.
   22. معرفی شعب تازه تاسیس به حوزه‌های ستادی بانک جهت ایجاد ارتباط مستقیم بین شعب و سایر واحدهای سازمانی بانک.


   ویرایش دی ماه 99