بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل صادرات کالا

   1. ارایه مشاوره به مشتریان بانک در خصوص شرایط و مراحل عمومی تامین مالی صادرکنندگان کالا و سرمایه‌گذاران داخل کشور با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.
   2. همکاری با اداره مدیریت ریسک برای شناسایی ریسک های مرتبط با پرونده‌های اعتباری.
   3. (در مقادیر سقف شعبه) مشارکت در تهیه گزارش های کارشناسی و طرح در رکن اعتباری و تهیه مصوبات مربوطه، مشارکت در انجام امور مربوط به اجرای مصوبات و قراردادهای مشتریان مانند صدور دستور پرداخت، آزادسازی ارز، مجوز ظهرنویسی اسناد، حذف گواهی بهداشت، پذیرش اسناد صادراتی و سایر موارد در محل شعبه.
   4. (در مقادیر بالاتر از سقف شعبه) بررسی هویت، ‌اهلیت و فعالیت مشتری از طریق بازدید از محل فعالیت، بررسی دفاتر قانونی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و سوابق فعالیت تجاری و همکاری متقاضی با بانک.
   5. (در مقادیر بالاتر از سقف شعبه) کنترل و تکمیل گزارش‌های دریافتی از شعب، انجام استعلام‌های مورد نیاز، تهیه گزارش‌های کارشناسی، طرح آن در ارکان اعتباری و تهیه مصوبات مربوطه، انجام امور مربوط به اجرای مصوبات و قراردادهای مشتریان مانند صدور دستور پرداخت، آزادسازی ارز، مجوز ظهرنویسی اسناد، حذف گواهی بهداشت، پذیرش اسناد صادراتی و سایر موارد.
   6. انجام امور مربوط به تعدیل در شرایط مصوبه و قراردادهای مشتریان در چارچوب دستورالعمل اختیارات ارکان اعتباری بانک.
   7. نظارت بر مراحل فرایند تامین مالی صادرکنندگان کالا و سرمایه‌گذاران داخل کشور تا بازپرداخت آن از طریق بررسی اسناد و مدارک و بازدیدهای ادواری و موردی بر حسب تشخیص مافوق.
   8. تهیه گزارش از پرونده‌های معوق شده مشتریان و اقدامات انجام شده و ارسال به همراه پرونده مشتری به واحدهای مرتبط جهت پیگیری.


   ویرایش دی ماه 99