بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل نظارت بر تسهیلات و پیگیری مطالبات

   1. تهیه و تنظیم و پیشنهاد سیاست‌ها، و خط مشی‌های اعتباری کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک با هماهنگی سایر ادارات مدیریت امور اعتبارات و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب در مراجع ذی‌ربط‌.
   2. دریافت اهداف و خط‌مشی‌های مدیریت امور اعتبارات از مقامات بانک و تخصیص و اعلام اهداف تعیین شده به ادارات ذی‌ربط در مدیریت امور اعتبارات.
   3. کنترل ماهیانه روند دستیابی به اهداف اعتباری بانک توسط ادارات زیرمجموعه مدیریت امور اعتبارات و ارایه گزارش به مراجع و مسوولین ذی‌ربط.
   4. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر فرآیند نظارت بر عملکرد اعتباری بانک.
   5. نظارت مستمر بر توزیع تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف اقتصادی در راستای تحقق اهداف اعتباری بانک و انطباق آن با سیاست‌های تدوین شده و ارایه گزارش‌های مربوطه به مدیریت امور اعتبارات.
   6. بررسی راهکارهای بهبود اعطای تسهیلات و ارایه پیشنهادهای ﻻزم به مدیریت امور اعتبارات.
   7. شناخت و بررسی تنگناهای اجرایی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های اعتباری و ارایه پیشنهادهای لازم به مدیریت امور اعتبارات.
   8. مراجعه به شعب و ادارات ذی‌ربط در مدیریت امور اعتبارات و بررسی عملکرد اعتباری آنها.
   9. تهیه و تنظیم اطلاعات، آمارها و گزارشات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک.
   10. ایجاد و توسعه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با عملکرد اعتباری بانک مطابق با سیاست‌های کلان بانک.
   11. انجام بررسی‌های کارشناسی جهت بازنگری سقف اختیارات ارکان اعتباری بانک در چارچوب دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات مربوطه.
   12. بررسی پرونده‌های تسهیلات غیرجاری مشتریان (معوق و مشکوک‌الوصول) به منظور اقدامات ﻻزم جهت پیگیری این قبیل مطالبات.
   13. تهیه گزارشات تکمیلی بر اساس مذاکرات انجام شده با مشتریان و ارایه به همراه پیشنهادهای لازم به کمیسیون مطالبات بانک به منظور تقسیط، امهال و یا اعطای تسهیلات جدید و نظایر آن.
   14. تعامل با مدیریت امور حقوقی مبنی بر روند پیگیری مطالبات پرونده مربوطه.
   15. استعلام از شعبه و اعلام مانده بدهی‌های غیرجاری، دریافت، بررسی آمار بدهی‌های شعب و اقدامات انجام شده جهت پیگیری مطالبات و مطالعه و بررسی گزارش‌های ارایه شده توسط شعب.
   16. مشارکت در انجام مطالعات در زمینه شناخت عوامل و زمینه‌های ایجاد مطالبات سررسید گذشته و راه‌های مقابله با آن.
   17. تنظیم و تدوین پیش‌نویس قراردادهای منعقده و ارایه گزارش‌های مربوطه در خصوص خطوط اعتباری و منابع سپرده‌گذاری شده.
   18. تهیه گزارش مربوط به قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری جهت جذب منابع و افزایش سقف آنها.
   19. انجام کلیه مکاتبات مربوط به امور شناسنامه‌های اعتباری و ارسال مدارک مورد نیاز جهت اخذ مسدودی ارزی.
   20. ارسال فهرست اقساط سررسید شده (استخراج از سامانه صندوق توسعه ملی) به مدیریت امور مالی جهت واریز مبلغ اقساط به حساب صندوق.
   21. کنترل سقف استفاده از قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و خطوط اعتباری منعقده (جذب منابع) جهت ارایه به واحدهای ذی‌ربط
   22. کاربری ارشد سامانه فرآیند تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت ایجاد دسترسی‌های لازم.
   23. کنترل و ارسال فرم‌ها و شناسنامه‌های اعتباری تکمیل شده در سامانه صندوق توسعه ملی توسط کارشناسان مربوطه.

   ویرایش دی ماه 99