بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل تامین مالی بین المللی

   1. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی¬ها، سیاستها، برنامه¬ها و مبانی و موازین ناظر بر تامین مالی خارجی بانک.
   2. ارتباط و تعامل با سازمانها و موسسات مالی بین المللی و چند ملیتی خارجی در خصوص ایجاد و گسترش همکاریهای فیمابین خصوصا" در زمینه تامین مالی.
   3. انجام اقدامات لازم جهت تامین پوشش بیمه ای برای اعطای تسهیلات اعتبار خریدار از موسسات اعتبار صادراتی داخلی و خارجی.
   4. تنظیم و انعقاد یادداست تفاهم‌ها و قراردادهای فی‌مابین بانم توسعه صادرات ایران با بانک¬ها، موسسات و شرکتهای خارجی.
   5. انجام اقدامات مقتضی در خصوص قراردادهای تامین مالی با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط.
   6. هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در تامین مالی طرح‌های خارج از کشور و همچنین پیگیری و تسویه اقساط در چارچوب مقررات و ضوابط بانک.
   7. همکاری در شناسایی فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و انجام امور لازم در این زمینه با همکاری سایر ادارات مرتبط در بانک‌.
   8. مذاکره با صادرکنندگان و خریداران/ پیمانکاران خارجی و ارایه مشاوره و راهنمایی‌های لازم در خصوص تامین مالی صادرات مطابق ضوابط.
   9. مذاکره، مشاوره و راهنمایی مشتریان و شعب بانک در خصوص اجرا و استفاده از قراردادهای تامین مالی (اعم از تامین مالی صادرات و واردات).

   ویرایش دی ماه 99