بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل عملیات ارزی

   1. انجام کلیه مکاتبات با بانک مرکزی و سایر نهادهای خارج از بانک در زمینه امور مرتبط با عملیات ارزی (اعتبار و برات اسنادی، حواله و ضمانتنامه ارزی).
   2. انجام کلیه امور مربوط به عملیات اعتبارات اسنادی و حوالجات ارزی فراتر از سقف شعب، بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه.
   3. انجام کلیه امور ستادی مربوط به دریافت مجوز پوشش مسدودی و اخذ وجوه مربوط به سهم‌الشرکه اعتبارات اسنادی وارداتی گشایش شده از محل حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی و رسیدگی به سایر موارد مرتبط با آن‌.
   4. بررسی و اعلام بخشنامه‌های ارزی مورد نیاز با حوزه فعالیت به مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها جهت ابلاغ.
   5. نظارت و بررسی ادواری بر رکوردهای ثبت شده از سوی همکاران شعب در برنامه‌های مرتبط با عملیات ارزی همچون تی آی و پرتال ارزی.
   6. انجام امور مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش شده از طریق بانک‌های پوششی داخلی.
   7. انجام اقدامات لازم جهت اصلاح/رفع مغایرت‌های موجود در اطلاعات ثبت سفارش کلیه عملیات ارزی (اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حوالجات ارزی منتج به واردات کالا) مشتریان در سامانه‌ پرتال ارزی.
   8. بررسی اطلاعات ثبت سفارش‌های کلیه عملیات ارزی (اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حوالجات ارزی منتج به واردات کالا) صادره به نام شعب بانک در سامانه پرتال ارزی.
   9. بررسی و انجام تایید ستادی فیش‌های گواهی ثبت آماری دارای تغییر مربوط به کلیه عملیات ارزی (اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حوالجات ارزی منتج به واردات کالا) و ارجاعی از سوی شعب.
   10. انجام اقدامات لازم جهت ابطال/اصلاح/رفع مغایرت‌های اطلاعات فیش گواهی ثبت آماری مشتریان بانک، حسب درخواست‌های شعب (اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حوالجات ارزی منتج به واردات کالا).
   11. پیگیری تسویه پیمان‌های ارزی صادراتی سررسید گذشته سنوات قبل مشتریان با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط و انجام تشریفات قانونی به منظور مصالحه ریالی با متعهدین ذی‌ربط.
   12. بررسی پروانه‌های سبز گمرکی دارای مغایرت ارجاعی از سوی شعب و در صورت لزوم تهیه پاسخ/انجام مکاتبات لازم با مراجع مربوطه درخصوص صدور مجوز رفع تعهد ارزی/پیگیری قضایی به منظور تعیین تکلیف پرونده.
   13. انجام اقدامات قانونی به منظور ایفای تعهدات ارزی مشتریان از بابت واردات کالا (همچون امور مرتبط با بیش بود ارزش کالا، کسر تخلیه، عدم ارایه پروانه سبز ظرف مهلت قانونی مقرر، گواهی مدلول گمرکی و ...) و در صورت لزوم ارایه نظر کارشناسی به شعب.
   14. بررسی، پردازش و شناسایی مغایرت‌های عودت داده شده اطلاعات سامانه سمتاک کلیه عملیات ارزی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور اصلاح و ... .
   15. تهیه آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه عملیات ارزی و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط.
   16. انجام کلیه امور در خصوص ضمانتنامه‌های ارزی از قبیل دریافت مدارک مورد نیاز از مشتری، کنترل دقیق اسناد بر اساس مفاد قرارداد پایه/اعتبارسنادی/اسناد مناقصه، دریافت مجوزهای مورد نیاز ، محاسبه وثایق و کارمزدها مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های صادره، استعلام چک برگشتی، تسهیلات معوق و سررسید گذشته مشتریان و... مطابق آخرین دستورالعمل صدور ضمانتنامه‌های ارزی.
   17. کارشناسی و تهیه پیش‌نویس متن انواع ضمانتنامه‌ها، تمدید‌نامه‌ها، اصلاحیه‌ها، و کلیه پیام‌های سوئیفتی مرتبط و کسب موافقت کتبی مشتریان در مرحله صدور و در نهایت صدور، تمدید، اصلاح، تقلیل، افزایش و ابطال انواع ضمانتنامه‌های صادراتی‌.
   18. صدور اسناد انتظامی مربوط به صدور، تقلیل، افزایش، ابطال و مطالبه انواع ضمانتنامه‌ها و ثبت کلیه مراحل صدور، تمدید، اصلاح، تقلیل، افزایش، ابطال و مطالبه و مکاتبات تحت هر یک از آنها در سیستم TI.
   19. دریافت و کارشناسی دقیق متن ضمانتنامه و تضمین‌های متقابل صادره از سوی بانک‌های داخلی/خارجی در ضمانتنامه‌های counter to counter و صدور، تمدید، اصلاح، تقلیل، افزایش، ابطال و مطالبه انواع این قبیل ضمانتنامه‌ها.
   20. محاسبه، اعلام، پیگیری و وصول کارمزدها از کارگزاران داخلی در کلیه مراحل اعم از صدور، تمدید، اصلاح، تقلیل و افزایش و همچنین صدور اسناد حسابداری مربوطه اعم از سند تعهدات، اسناد کارمزد دریافتی و ثبت آنها در سرفصل‌های مربوطه.
   21. بازبینی و کنترل تاریخ سررسید ضمانتنامه‌ها و اعلام مراتب به مشتریان یا کارگزاران داخلی و محاسبه کارمزد کارگزاران (در صورت غیر مستقیم بودن ضمانتنامه)، برداشت مبالغ از حساب مشتریان، پرداخت کارمزد‌های درخواستی و صدور اسناد حسابداری مربوطه.
   22. انجام کلیه امور مترتب بر مطالبه وجه‌الضمان.
   23. صدور گواهی‌های خط اعتباری و پیش صلاحیت و اخذ کارمزدهای مربوطه از مشتریان.
   24. استعلام وضعیت اعتباری بانک‌های خارجی متقاضی صدور ضمانتنامه از بانک مرکزی.
   25. ابلاغ ضمانتنامه‏های مستقیم به ذینفع.
   26. کنترل کارمزد محاسبه شده صدور و تمدید ضمانتنامه و اعلام به بانک خارجی و همچنین کنترل کلیه اسناد صادره.

   ویرایش دی ماه 99