بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل حسابداری

   1. به روز نمودن رویه‌های حسابداری داخلی بانک بر اساس آخرین استانداردهای پذیرفته شده حسابداری سازمان حسابرسی.
   2. کنترل و ثبت رویدادهای مالی مرتبط با مدیریت امور مالی و حساب مرکز.
   3. تهیه دفاتر و مدارک قانونی حسابداری بانک منطبق با اصول متداول و دستورالعمل‌های مربوطه.
   4. ایجاد سرفصل‌ها جهت ثبت اسناد مربوط به حساب‌های دفتر کل مطابق با دستورالعل‌ها و مقررات مربوطه.
   5. تهیه و ارایه صورت‌های مالی (‌بانک و تلفیقی).
   6. انجام کلیه امور مربوط به حسابداری ارزی.
   7. کنترل معاملات و حساب‌های ارزی بانک.
   8. درخواست، تسویه و ابطال ضمانت‌نامه‌های مرتبط با قراردادهای داخلی با پیمانکاران.
   9. انجام کلیه امور پرداخت‌ها، تسویه حساب‌ها و تنخواه‌های ریالی و ارزی بانک.
   10. هماهنگی و انجام عملیات انبارگردانی و تهیه گزارش مربوطه در پایان هر سال.
   11. مدیریت و تسهیل تبادلات بدهی بین‌ بانک، شعب و شرکت‌های تابعه.
   12. انجام امور مربوط به بستن حساب‌ها در پایان هر دوره مالی.
   13. کنترل مانده حساب‌های مرکز و شعب (به ارز و ریال) و حساب‌های واسطه و تسویه حساب‌های مذکور.
   14. کنترل و بررسی اسناد مربوط به تسهیلات در کل سال و محاسبات ذخایر مربوطه.
   15. کنترل و ثبت و بازخرید اوراق مشارکت شعب.
   16. تهیه صورت ‌مغایرت‌ حساب جاری مدیریت امور مالی نزد شعبه مرکزی و رفع مغایرت‌های آن.
   17. برآورد و تخصیص ذخیره هزینه‌های معوق هر سال و تهیه گزارش و کنترل اسناد آن جهت تسویه نهایی تا پایان سال بعد.
   18. صدور مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت شرکت‌ها.
   19. انجام کلیه امور مالیاتی بانک و شعب.
   20. انجام امور ضمانتنامه‌های بانکی تضمین قراردادها.
   21. انجام کلیه امور مربوط به پرداخت تسهیلات به کارکنان از جمله بررسی شرایط احراز، اخذ مجوز از مدیریت عامل بانک، تکمیل پرونده، صدور سند حسابداری، اخذ اقساط کارکنان شاغل، بازنشسته و غیره و ثبت در دفاتر بانک، اعلام معوقات به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری اخذ اقساط وام کارکنانی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند و ... .
   22. سایر امور مربوط به پرداخت تسهیلات مطابق با دستورالعمل "وام و تسهیلات کارمندی".
   23. پاسخگویی به حسابرسان و مراجع نظارتی.

   ویرایش دی ماه 99