بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل خزانه داری

   1. برنامه‌ریزی و مدیریت نقدینگی با بررسی مستمر وضعیت نقدینگی، پیش‌بینی نیازهای بانک به نقدینگی و تحلیل جریان نقدینگی و ارسال گزارش مقایسه ای به کمیته منابع و مصارف برای تصمیم‌گیری.
   2. بکارگیری انواع روشهای تامین مالی جهت بهینه‌سازی منابع بانک با استفاده از ابزارهایی نظیر بازار بین بانکی.
   3. مدیریت کمی و کیفی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک جهت ایجاد توازن از نظر زمانبندی، نرخ‌بندی، قیمت‌گذاری و ساختارهای نسبی.
   4. بررسی و انجام کلیه امور تامین مالی واحدهای عملیاتی بانک به منظور معاملات و مبادلات ریالی و ارزی.
   5. بررسی و تعیین سقف بیمه نقدینگی شعب بانک با مشارکت اداره امور شعب.
   6. تامین انواع اوراق بهادار از قبیل دسته چک و دفترچه‌های حساب و توزیع میان شعب بانک با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.
   7. انسداد چک‌های مفقودی و مسروقه سیستم بانکی جهت عدم پرداخت توسط شعب.
   8. انجام اقدامات لازم به منظور سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری و سایر معاملات در چارچوب بازار بین بانکی بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه.
   9. تعیین، استقرار، نظارت و اصلاح رویه‌های خزانه‌داری بانک.
   10. تصمیم‌گیری در خصوص به کارگیری ابزارهای سرمایه‌گذاری از قبیل اوراق بهادار، طلا و سهام.
   11. بررسی مستمر منابع و مصارف شعب جهت مدیریت وجه نقد و نقل و انتقال وجوه میان خزانه، شعب و بانک مرکزی با در نظر گرفتن حد مجاز بیمه بر اساس مقررات مربوطه.
   12. مدیریت پرتفولیوی ارزی و تصمیم‌گیری در خصوص تبدیل وجوه مازاد ریالی بانک در جهت افزایش بازده. افزایش سرعت دسترسی به منابع ارزی و پوشش حوالجات ارزی و اعتبارات اسنادی.
   13. انجام امور مربوط به سپرده گیری و یا سپرده گذاری با کارگزاران داخلی و خارجی.
   14. بررسی صورتحساب‌ها و اعلامیه‌های واصله از کارگزاران داخلی و خارجی و رفع مغایرتهای احتمالی.
   15. مدیریت و نظارت بر امور مربوط به اتاق پایاپای و سیستم ساتنا.
   16. تهیه تمبر مالیاتی‌، سفته و سایر اوراق بهادار مورد نیاز بانک.
   17. تهیه گردش عملیات و خلاصه دفتر کل خزانه و نقدینگی و اعمال حسابداری خزانه.
   18. پیگیری مطالبات تحت تضمین و تعهد دولت.
   19. مدیریت و نظارت بر عملیات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه بین خزانه مرکزی و بانک مرکزی ج.ا.ا.
   20. مدیریت و نظارت بر عملیات مربوط به کسری و فزونی باندرول‌های وجوه که از سوی شعب به خزانه و از خزانه به بانک مرکزی ج.ا.ا. عودت داده می‌شود.
   21. دریافت گزارش‌های نرخ ارزهای مختلف ازمنابع معتبر و اعلام روزانه نرخ ارز به شعب.
   22. انجام مبادلات و معاملات ارزی با بانک‌های خارجی و داخلی با توجه به احتیاجات بانک.
   23. انجام امور مربوط به نقل و انتقالات روزانه ارز جهت پوشش حواله جات ارزی و اعتبار اسنادی.
   24. هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط جهت پوشش ریالی معاملات ارزی انجام شده.
   25. تهیه و ارسال صورتحساب‌های کارگزاران برای حساب‌های بانک‌های خارجی و داخلی نزد بانک.
   26. کنترل و نظارت بر وضعیت ارزی شعب بانک و معاملات انجام شده توسط شعب و اتاق معامالات.
   27. دریافت درخواست‌های تامین مالی مشتریان جهت تامین از طریق ابزارهای مالی مختلف.
   28. بررسی و شرکت در تالار بورس کالا و ارایه گزارشات لازم در خصوص خرید و فروش نقدی و قراردادهای آتی طلا.
   29. ارزیابی بازار بین‌بانکی و عقد قرادادهای مربوط و ثبت اسناد مربوطه.

   ویرایش دی ماه 99