بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل دعاوی

   1. بررسی پرونده‌های ارجاعی و اعلام نظر نسبت به نوع اقدامات حقوقی.
   2. اقدام برای وصول مطالبات غیرجاری پرونده‌ای ارجاعی به اداره در چارچوب ضوابط و مقررات، اعم از پرونده‌های ریالی‌، ارزی‌، اعتبار اسنادی‌، ارز تنخواه‌، مطالبات بانک ناشی از قراردادهای تسهیلاتی به طرف خارجی در قالب اعتبار خریدار‌، آیین‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و ...
   3. تهیه و تنظیم لوایح و اقامه دعاوی و تعقیب آنها برای حفظ مصالح بانک و پاسخ به دعاوی مطروحه از طرف اشخاص ثالث علیه بانک در مراجع ذی‌ربط.
   4. نظارت بر نحوه کار وکلای بانک در مورد پرونده های ارجاعی به آنها و تهیه گزارش از عملکرد آنان در صورت لزوم.
   5. مذاکرات اصلاحی با طرف دعوی (اعم از کیفری و مدنی و اجرائیه‌های ثبتی و نظیر آن) و سعی در حل و فصل آن و در صورت لزوم ارجاع به کمیته پیگیری مطالبات و یا گزارش به مقامات ذی‌ربط.
   6. پیگیری و شرکت در جلسه‌های رسیدگی به دعاوی مطروحه له و علیه بانک به منظور دفاع از حقوق و منافع بانک در داخل کشور طبق مقررات جاری بانک و در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوقی و بین‌المللی.
   7. درخواست صدور اجراییه برای وصول مطالبات بانک از دفاتر اسناد رسمی به استناد قراردادهای رهنی و اسناد ذمه‌ای و قراردادهای موضوع عملیات بانکی بدون ربا از دوایر اجرای ثبت و پیگیری کلیه مراحل اجرایی تا زمان صدور سند انتقال اجرایی و متعاقب آن تخلیه ملک مورد اجرا‌.
   8. اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در خصوص تعیین حق‌الوکاله دعاوی مالی و غیر مالی به تناسب نوع و کیفیت دعاوی مطروحه و با رعایت آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ریاست محترم قوه قضاییه.
   9. تعیین و اعزام نماینده حقوقی‌ به مراجع قضایی و ثبتی و سایر ارگان‌ها به منظور حل و فصل مسایل مطروحه یا انجام امور مربوط به اجراییات.
   10. انجام اقدامات لازم در مورد پرداخت هزینه‌های مربوط به اسناد انتقالی مورد وثیقه از قبیل هزینه‌های اجرایی، نیم عشر دولتی، مالیات، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ها.
   11. اظهارنظر در مورد انتخاب و صلاحیت وکلاء برای طرح دعاوی در مراجع ذی‌صلاح و ارجاع پرونده‌های دعاوی مطورحه به وکلای منتخب.
   12. بررسی و اظهارنظر درخصوص اقامه دعاوی، ادامه پیگیری یا توقف دعاوی مطروحه در مراجع ذی‌صلاح و اعلام مراتب به مقام مافوق.
   13. اظهارنظر در مورد مطالبات لاوصول بانک و ارایه گزارش لازم به منظور تعیین تکلیف آن به مقام مافوق.
   14. اظهار نظر در خصوص احکام صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح و نحوه اجرای آن از طریق بانک.
   15. همکاری با روابط عمومی در زمینه تهیه جوابیه‌های که علیه بانک و اهداف آن در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر شده.
   16. بازداشت اموال مدیونین اعم از حقیقی و حقوقی در قبال احکام و اجراییه‌های صادره به نفع بانک در دوایر اجرایی دادگستری.
   17. ثبت و مزایده و تقاضای حراج اموال بازداشتی یا مورد وثیقه و تنظیم سند انتقال و ارسال اسناد آن به واحدهای مربوطه.
   18. ممنوع‌الخروج نمودن و رفع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی.
   19. انجام امور مربوط به تخلیه املاکی که اسناد مالکیت آنها از طریق مراجع قانونی به نام بانک صادر گردیده است‌.
   20. انجام امور مربوط به استعلام حساب بدهکاران از شبکه بانکی کشور و اجرای فرامین مراجع قانونی در خصوص انسداد‌، رفع انسداد حساب، توقیف و آزاد سازی وجوه‌.
   21. امضای صورتجلسات شرکت در مزایده پس از اخذ مجوزهای لازم از مدیریت عالی بانک‌.
   22. انجام امور مربوط به جلب و بازداشت بدهکارانی که از طریق اعمال ماده 2 قانون اجرای برخی محکومیت‌های مالی حکم جلب و بازداشت ‌آنها صادر گردیده است‌.
   23. پیگیری مراحل ابلاغ اظهارنامه‌های صادره از طرف بانک در محاکم دادگستری‌.
   24. انجام مکاتبات لازم با بدهکاران (‌ارسال اخطار حسن نیت‌، ابلاغ مصوبات بانکها به آنها و...).
   25. انجام مکاتبات لازم با مراجع دولتی و غیر دولتی و همچنین انجام مکاتبه با شعب و سایر ادارات بانک در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران.
   26. پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوط به ارز تنخواه صادراتی.
   27. شناسایی اموال بدهکاران و نیز بررسی‌ آخرین تغییرات اشخاص حقوقی بدهکار.
   28. ارایه آمار آخرین فعالیت‌های قانونی انجام شده در خصوص پرونده‌های مطروحه به بخش‌های درون و برون‌سازمانی.
   29. همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد صالح جهت رسیدگی به پرونده‌های ارز تنخواه صادراتی انجام کلیه مراحل مربوط به فروش سهام توثیقی به همکاران در سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت کارگزاری مربوط.
   30. تنقیح قوانین و مقررات بر اساس قانون تـدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشور مـصوب 25 خردادماه 1389 و قانون اصلاح قانون مزبور و دستورالعمل‌های مربوط.

   ویرایش دی ماه 99