بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اداره راهبری سیستم ها و زیر ساخت

   1. راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های مربوط به IT (بجز پایگاه‌های داده).
   2. تعریف کاربران و تعیین حقوق و سطوح دسترسی در سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری و سخت‌افزارهای پشتیبان مطابق سیاست‌های تدوین شده.
   3. مستند سازی کلیه اقدامات انجام شده برای شناسایی و رفع مشکلات ارجاع شده.
   4. دریافت درخواست‌ها و ارایه گزارش‌های بهبود و ارتقای سیستم‌های اطلاعاتی (بجز پایگاه‌های داده) و ارجاع به معاونت توسعه فناوری‌های نوین، پس از ارزیابی اولیه.
   5. بکارگیری مکانیزم‌های مناسب برای مدیریت سیستم‌های اعلام خرابی، مدیریت عیب یابی و تامین اقلام مورد نیاز برای وظایف پشتیبانی از سیستم‌های مربوط به IT (بجز پایگاه‌های داده).
   6. ارزیابی کیفی و مدیریت عملکردی پایگاه داده و همچنین پشتیبانی از برنامه‌های کاربردی پایگاه داده.
   7. اجرای برنامه‌های تست پایگاه داده‌ها برای تشخیص خطاها و بروز تغییرات.
   8. برنامه‌ریزی و انجام عملیات ذخیره، تهیه پشتیبان از داده ها و عملیات بازیابی اطلاعات.
   9. نصب، یکپارچه‌سازی، نگهداری و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده‌ای بانک و همچنین پاک‌سازی، صحت‌سنجی و یکپارچه‌سازی داده‌های بانک.
   10. ارایه پیشنهادهای لازم برای انجام اصلاحات، بهبود عملکرد و ارتقای سیستم های اطلاعاتی به معاونت توسعه فناوری‌های نوین.
   11. راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی (شامل تشخیص، عیب یابی، رفع نقص و تعویض قطعات معیوب) سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، سخت‌افزارهای پشتیبان و سیستم عامل.
   12. بررسی و تامین نیازهای خرید، تعمیر، جایگزینی و یا ارتقای سیستم¬های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، سخت‌افزارهای پشتیبان، پایانه‌های حضوری بانکداری الکترونیکی و سیستم عامل کاربران زیر نظر معاونت توسعه فناوری‌های نوین.
   13. دریافت، بررسی، پیگیری، مستندسازی گزارش‌های مربوط به مشکلات سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، پایانه‌های حضوری بانکداری الکترونیکی و سخت‌افزارهای پشتیبان از واحدهای بانک و برنامه‌ریزی برای رفع آنها.
   14. دریافت درخواست‌ها و ارایه گزارش‌های بهبود و ارتقای سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، پایانه‌های حضوری بانکداری الکترونیکی و سخت‌افزارهای پشتیبان و ارجاع به معاونت توسعه فناوری‌های نوین پس از ارزیابی اولیه.
   15. بکارگیری مکانیزم‌های مناسب برای مدیریت سیستم‌های اعلام خرابی و همچنین مدیریت عیب‌یابی، تامین اقلام مورد نیاز برای وظایف پشتیبانی از سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، پایانه‌های حضوری بانکداری الکترونیکی و سخت‌افزارهای پشتیبان.

   ویرایش دی ماه 95