بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • قراردادهای تامین مالی فعال (فهرست کشورها)

   قراردادهای تامین مالی فعال (فهرست کشورها)

   قراردادهای تامین مالی فعال

   بازارهای هدف تامین مالی صادرات در بانک توسعه صاردات در تمام قاره های جهان پراکنده شده است.این بانک تا کنون سابقه حضور در بیش از 58 کشور جهان را دارد . قراردادهای تامین مالی موجود (تامین مالی صادرات- تامین مالی واردات) برای گسترش روابط تجاری در بازارهای هدف صادراتی کشور با همکاری اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین المللی در مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات در این صفحه منتشر می شود.

   1- روسیه
   2- ارمنستان
   3- عراق
   4- آلمان
   5- انگلستان
   6- سودان