بانک توسعه صادرات ایران
   
  • واحدهای بانک
  • واحد های ستادی
   واحد های ستادی
   سمت تلفن دورنگار ایمیل
   مقام محترم مدیرعامل 88716916-17 88716978/8702848 ali.salehabadi@edbi.ir
   عضو محترم هیأت‌مدیره 2-88702831 88702833 morteza.zekavat@edbi.ir
   عضو محترم هیأت‌مدیره 88702837 88702836 tanya.yagmaei@edbi.ir
   عضو محترم هیأت‌مدیره 88702839 88702836 aboozar.soroush@edbi.ir
   عضو محترم هیأت‌مدیره 88702832 88702833 mohammad.mazdeh@edbi.ir
   مدیریت امور ارتباطات وحوزه ‌مدیرعامل 88716948 88716949/88702848 mohsen.ashrafpour@edbi.ir
   اداره کل حوزه مدیرعامل و هیأت‌مدیره 88707858 88716979 /88702848 ahmad.asadi@edbi.ir
   اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل 88703191 88703193 hossein.emami@edbi.ir
   اداره کل امور مجامع و شرکتهای تابعه 81920059 88702139 mina.tabibi@edbi.ir
   مدیریت امور اعتبارات 88700760 88700761 reza.saedifar@edbi.ir
   اداره کل خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری خارج از کشور 88700757 88700761 majid.tafteh@edbi.ir
   اداره کل صادرات کالا و سرمایه گذاری داخل 88702598 88700761 hossein.hosseinian@edbi.ir
   اداره کل امور نظارت بر تسهیلات و پیگیری خدمات 88700762 88700761 saeid.keighobadi@edbi.ir
   مدیریت امور بین‌الملل 88700756-7 88700755 hamidreza.maboudi@edbi.ir
   اداره کل طرح های راهبردی بین الملل ahmadreza.gholami@edbi.ir
   اداره کل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بین‌الملل 88708122 88700925 kamran.rezvani@edbi.ir
   اداره کل روابط بین‌الملل 88703461 88703195 maryam.khalili@edbi.ir
   اداره کل عملیات ارزی 81921064 88703194 rahim.faramarzi@edbi.ir
   مدیریت امور مالی 88700920 88700921 valiollah.kharazi@edbi.ir
   اداره کل حسابداری 88700922 88725172 ali.shirvani@edbi.ir
   اداره کل حسابداری مدیریت 88700914 88702597 fereshteh.emamgholi@edbi.ir
   اداره کل خزانه ‌داری 88700923 88700928 hadi.mousavi@edbi.ir
   مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها 88700752 88700751 morteza.zekavat@edbi.ir
   اداره کل سازمان و بهبود روشها 88700919 88703466 mehregan.tahvildari@edbi.ir
   اداره کل برنامه‌ریزی و بودجه ارزیابی عملکرد 88700917 88700751 rasool.kazemi@edbi.ir
   مدیریت امور شعب و بازاریابی 88707851-2 88707857 habib.ahmadi@edbi.ir
   اداره کل هماهنگی امور شعب 88707851 88707850 yousef.najdi@edbi.ir
   اداره کل بازاریابی 88716877 88707850 masoud.abdian@edbi.ir
   مدیریت امور حقوقی 88707861-2 88707860 sadegh.shokrnejad@edbi.ir
   اداره کل خدمات حقوقی و دعاوی داخلی 88707863 88707860 hamid.solemanfalah@edbi.ir
   اداره کل خدمات حقوقی بین‌الملل 88707866 88707860 abbas.motevalli@edbi.ir
   مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی 88702581 88702580 reza.gharaeipour@edbi.ir
   اداره کل امور کارکنان 88702314 88702315 reza.mohammadzadeh@edbi.ir
   اداره کل رفاه 88707966 88707964 ali.barat@edbi.ir
   اداره کل تدارکات و خدمات 81920635 تلفکس saeid.mohmmadi@edbi.ir
   اداره کل مهندسی ساختمان 88702305-7 88702590 mohsen.abbasi@edbi.ir
   اداره کل آموزش و تجهیز منابع انسانی 88798213 88798160 kambiz.seyedan@edbi.ir
   مدیریت امور بازرسی و حسابرسی داخلی 88702307 88702308 abolfazl.noferesti@edbi.ir
   اداره کل بازرسی 88702310 88702308 mohammad.habibi@edbi.ir
   اداره کل حسابرسی داخلی 88702304 88702308 alireza.khadmei@edbi.ir
   مدیریت امور حراست 88702302 88702303
   ستاد خبری حراست 88702301 88702303
   اداره کل امنیت و فناوریهای نوین حراست
   اداره کل حفاظت فیزیکی و امور ایمنی حراست 84210770 88702136
   مدیر امورفناوری اطلاعات و ارتباطات 88707950 88700750 eshrat.edalat@edbi.ir
   اداره کل امور اجرایی 81920769 88702849 rahim.ahmadi@edbi.ir
   اداره کل مهندسی سیستم ها 88707951-2 88700750 eshrat.edalat@edbi.ir
   اداره کل مهندسی زیرساخت 81921041 88707856 adel.neyestani@edbi.ir
   اداره کل راهبری سیستمها و زیرساخت 81920063 88700750 sakineh.rezaei@edbi.ir
   اداره کل هوش تجاری ومدیریت داده 81924310 88700918 fatemeh.zandiravan@edbi.ir
   اداره کل پژوهش و مدیریت ریسک 88889960 88702318 masoumeh.fouladi@edbi.ir
   اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق 88700911 88702136 hassan.hajian@edbi.ir