بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • منشور اخلاقی

   ما کارکنان بانک توسعه صادرات ایران به‌ منظور تحقق اهداف توسعه ای بانک و پیشرفت اقتصادی کشور و با تأسی از تعالیم و احکام الهی مرامنامه ذیل را سرلوحه‌ی امور خویش قرار داده و بر اجرای شایسته آن همت می‌گماریم.

   منشور اخلاقی

   منشور اخلاقی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران

   ما کارکنان بانک توسعه صادرات ایران به‌ منظور تحقق اهداف توسعه ای بانک و پیشرفت اقتصادی کشور و با تأسی از تعالیم و احکام الهی مرامنامه ذیل را سرلوحه‌ی امور خویش قرار داده و بر اجرای شایسته آن همت می‌گماریم.

   1. رعایت ادب، تواضع، گشاده‌رویی، امانت‌داری، صداقت، آراستگی و دوری جستن از رذایل اخلاقی (تهمت، افترا و غیبت) را بر خود فرض می‌دانیم.
   2. دقت، نظم و انضباط، وقت‌شناسی، خلاقیت، سرعت عمل، نقدپذیری، مسئولیت‌پذیری، کیفیت مطلوب در کار و وجدان کاری را سرلوحه کار خود دانسته و ضمن رعایت قوانین و مقررات از افشای اطلاعات شغلی، شایعه‌پراکنی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، ارائه اسناد و مدارک در اختیار به غیر و سایر مظاهر فساد اداری همچون رشوه اجتناب نموده و در ساعات اداری از هرگونه اقدام غیر اداری و غیررسمی دوری می‌جوییم.
   3. تمامی همکاران را در هر جایگاه و مسئولیتی، عضوی از خانواده بزرگ بانک به‌حساب آورده ضمن تعامل شایسته و صمیمانه با آنان با رعایت شؤون اسلامی و اداری، مشارکت جمعی و همکاری، رعایت حقوق همکاران، دانش و تجربه خود را به اشتراک گذاشته و رفتار عادلانه و منصفانه توأم با احترام را امری ضروری می‌دانیم.
   4. برخورداری بهینه و کارآمد از سرمایه و منابع مالی در اختیار بانک را در چارچوب ضوابط مقرر حق مشتریان محترم بانک دانسته و با حفظ اسرار بانک و مشتریان، خود را در مقابل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقام مشتری و ارباب ‌رجوع با بانک در تعامل هستند، مسئول و پاسخگو دانسته و با احترام به اعتقادات، قومیت‌ها و فرهنگ‌ها، هرگونه انتقاد، نظر یا پیشنهاد از سوی مشتریان را ارج نهاده، از آن به‌عنوان زمینه‌ای سازنده در مسیر رشد و ارتقای خود و سازمان استقبال می‌نماییم.
   5. تعهد، تعلق، وفاداری سازمانی، به‌روزرسانی دانش، ارزش‌آفرینی، تحرک شغلی، جانشین‌پروری، حفظ بیت‌المال و پرهیز از اسراف را امری ضروری دانسته و منافع سازمان را بر منافع فردی و گروهی مقدم می‌دانیم.
   6. ضمن تقویت ارتباط و تبادل دانش با مشتریان و با نیازسنجی به‌موقع و تنوع‌بخشی به محصولات و خدمات بانک، در جهت چابک‌سازی سازمان تلاش می‌کنیم.
   7. حرکت در راستای حفظ منافع ملی، تلاش برای توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از صادرکنندگان را مسئولیت اجتماعی خود می‌دانیم.
   8. با تآکید بر افزایش دسترسی برای صادرکنندگان ذیصلاح در جهت گسترش عدالت اجتماعی تلاش می کنیم.