بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • دوایر اجرای مصوبات و امور عمومی

   1. تنظیم دستور جلسه کمیته اعتباری مرکز و هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور.
   2. ارایه مستندات و مصوبات کمیته اعتباری و ارایه پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات اعتباری به شعب.
   3. ایجاد پرونده‌های جدید مشتریان با هماهنگی کارشناسان.
   4. انجام کلیه امور مربوط به اموال مدیریت و اداره‌های تابعه آن مطابق با ضوابط و مندرجات "دستورالعمل‌ فرآیندهای تخصیص، حفظ نگهداری، واگذاری و اسقاط اموال منقول بانک".
   5. انجام کلیه امور دفتر و دبیرخانه (ثبت مکاتبات وارده و صادره، پاسخگویی تلفنی، ابلاغ بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های آموزشی و غیره درون مدیریت اعتبارات، تنظیم جلسات مدیریت و ...)
   6. پیگیری دستورات کتبی تا حصول نتیجه و اتخاذ تدابیر لازم در امر نظارت و پیگیری امور ارجاعی.
   7. تنظیم و هماهنگی جهت برگزاری جلسات، دیدارها و مستندسازی و تدوین گزارش از آنها.
   8. برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور ایجاد نگهداری آرشیو صوتی، تصویری،‌ عکس و اسلاید.
   9. ارایه اطلاعات بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به امور پرسنلی.
   10. طبقه‌بندی و ساماندهی اسناد جهت استفاده هر یک از واحدهای زیرمجموعه مدیریت، دستگاه‌های نظارتی و ... .

   ویرایش دی ماه 99