بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اداره تدارکات و خدمات

   1. انجام کلیه امور مربوط به برگزاری کمیته‌های فنی و بازرگانی، کمیسیون معاملات، مناقصه،‌ مزایده و فروش اموال مستعمل و فرسوده مطابق ضوابط و مقررات مربوطه.
   2. نظارت بر نحوه فعالیت پرسنل خدماتی طرف قرارداد.
   3. نظارت، برنامه‌ریزی و اجرای کلیه فعالیت‌های مربوط به سرویس دهی در امور حمل و نقل اداری، ایاب و ذهاب ماموریت‌های اداری پرسنل بانک و انجام امور مربوطه به پرداخت کلیه قبوض خدمات شهری و تخصصی (برق، آب،‌ تاسیسات و ...).
   4. انجام کلیه امور مربوط به تنخواه‌گردان به استثنای تنخواه‌گردان مرکز فاوا.
   5. هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط برای نظارت و کنترل بر نحوه ایفای تعهدات شرکت‌های طرف قرارداد.
   6. هماهنگی به منظور تهیه و تنظیم قراردادهای تعمیراتی (جهت تعمیر دستگاه‌ها و لوازم اداری) و خرید خدمات و تجهیزات با اشخاص حقوقی و حقیقی و نظارت بر حسن اجرای کار آنان.
   7. همکاری با برخی از واحدهای تابعه بانک جهت انجام اموری از جمله سفارش ساخت مهر، نمونه فرم‌ها، برآورد هزینه و یا استعلام قیمت مناقصات.
   8. خرید کلیه مایحتاج مورد نیاز بانک طبق مقررات قانونی محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی.
   9. انجام سفارشات و پیش‌بینی نیازهای بانک درخصوص خرید، توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی.
   10. انجام کلیه امور مربوط به خریدهای خارجی بانک اعم از اخذ مجوز از بانک مرکزی , وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌‌های ذی‌ربط, گشایش و اعتبار ترخیص و تحویل کالای وارده و سایر امور مربوطه.
   11. نظارت و کنترل بر کلیه امور مربوط به اموال بانک مطابق با دستورالعمل "فرآیندهای تخصیص، حفظ و نگهداری، واگذاری و اسقاط اموال منقول".
   12. انجام کلیه امور انبار (انبارگردانی، بیمه و ...).
   13. شرح وظایف اشاره شده اداره مذکور، شامل حوزه فعالیت اداره امور اجرایی مرکز فاوا نمی‌باشد.

   ویرایش دی ماه 95