بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اداره مهندسی زیر ساخت

   1. ارایه برنامه و محتوای آموزش نحوه کار و بهره‌برداری از سیستم‌های مربوط به IT.

   2. بررسی آخرین پیشرفت‌های مرتبط با سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، سخت‌افزارهای پشتیبان، پایانه‌های حضوری بانکداری الکترونیکی و سیستم عامل و ارایه نمونه‌های پیشنهادی متناسب با نیاز بانک و نیز ارایه راه‌حل‌های مناسب به منظور توسعه و بهبود آنها.
   3. انجام امور مربوط به طراحی و پیکربندی، بهینه‌سازی و مستندسازی، به‌روز‌رسانی و بهبود عملکرد سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، سخت‌افزارهای پشتیبان و سیستم عاملی در سطح بانک.
   4. شناسایی، پیاده‌سازی و مستندسازی روش‌های لازم برای حفظ یکپارچگی و جامعیت سیستم‌های ارتباطی و نیز سیستم‌های عامل بین واحدهای درون سازمانی و کاربران خارجی.
   5. تهیه مستندات و شیوه نامه‌های مرتبط با سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، سخت‌افزارهای پشتیبان و سیستم‌های عامل مورد استفاده در سطوح مختلف و چگونگی به کارگیری ابزار و فرآیند مناسب به منظور به‌روز رسانی و نگهداری آنها.
   6. نحوه تخصیص سیستم‌های ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری و سخت‌افزارهای پشتیبان به کاربران.
   7. به‌روزرسانی و بهبود مستمر طراحی سیستم‌های ارتباطی و تجهیزات کامپیوتری (مرکز داده)، سخت‌افزارهای پشتیبان و سیستم عامل بر اساس نیازها،‌ تغییرات محیطی و فنی و همچنین اجرای سیاست‌های امنیتی در این خصوص.
   8. تهیه و تدوین سیاست‌ها و استانداردهای انتخاب و نحوه استفاده از سیستم‌های ارتباطی بر اساس دستورالعمل‌های امنیتی.
   9. تنظیم روال‌ها و اطلاعات مورد نیاز کاربرانِ درون و برون‌سازمانی شبکه و مدیریت دسترسی ایشان.
   10. به‌روزرسانی و بهبود مستمر سیستم‌های پایش و مدیریت شبکه بر اساس نیازها و تغییرات محیطی و فنی و فراهم آوردن نرم‌افزارها و امکانات لازم برای راهبری و پایش و نظارت از راه دور.
   11. ارایه مستندات و گزارش‌های مربوط به بروز عیوب در شبکه و سیستم‌های ارتباطی.
   12. طراحی، پیاده‌سازی و راهبری مرکز مدیریت شبکه (NOC) بانک.
   13. پایش مستمر کیفیت شبکه و ارتباطات و اعمال تنظیمات و تغییرات لازم برای ارتقای کارایی شبکه و ارتباطات.
   14. طراحی مرکز داده برای حمایت از سیستم‌های مربوط به IT و ارتباطی بانک با عملکردی مناسب و قابلیت اطمینان.
   15. تهیه، تدوین و اجرای سیاست‌ها و استانداردهای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، سخت‌افزارهای پشتیبان و سیستم عامل مورد نیاز مرکز داده.
   16. همکاری در استقرار انبار داده‌ها.
   17. نصب، راه‌اندازی و مستندسازی سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی، تجهیزات کامپیوتری، سخت‌افزارهای پشتیبان‌ و سیستم‌های عامل متناسب با فعالیت مرکز داده.
   18. پایش مستمر عملکرد مرکز داده و همکاری در راهبری مرکز مدیریت امنیت (SOC) بانک.

   ویرایش دی ماه 95