بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه کاشان
   شعبه کاشان
   شعبه کاشان
   کد شعبه :1343
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :کاشان، خیابان 22 بهمن ، طبقه اول ساختمان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن کاشان
   کد پستی :7731387147
   رئیس شعبه: 55468422
   شماره‌های تماس : 55468420
   دورنگار :55468420
   کد مخابرات :031
   پست الکترونیک :kashan.branch@edbi.ir