بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • نرخ یوریبور

   نرخ یوریبور

   نرخ یوریبور

   دسترسی به نرخهای شناور اخیر با حداقل 24 ساعت تاخیر از طریق سایر وب‌سایتهای اینترنتی مختلف از جمله وب سایت های ذیل امکان پذیر می‌باشد:

   http://www.euribor-rates.eu/current-euribor-rates.asp