بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • فرانسه

   خط دریافتی از بانک تجارت پاریس

   فرانسه
   خط دریافتی از بانک تجارت پاریس

   مبلغ قرارداد 25 میلیون یورو
   دوره بازپرداخت 6ماه برای کالاهای اساسی، ضروری، دارو تجهیزات پزشکی و یک سال برای مواد اولیه مورد نیاز
   نرخ سود 2 درصد (با احتساب 2 درصد کارمزد پذیرش تعهد 4 درصد برای وارد کننده هزینه خواهد داشت)
   ابزار پرداخت اعتبار اسنادی

   رویه اجرایی استفاده از این خط اعتباری
   1. ارائه درخواست گشایش اعتبارات اسنادی تحت خط اعتباری ریفاینانس،
   2. مراجعه مشتری به وزارت صنعت و معدن جهت ثبت سفارش کالا و همچنین اخذ مجوز استفاده از خطوط ریفاینانس و ارائه مدارک لازمه از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده و .... جهت صدور مصوبه
   3. صدور مصوبه توسط کمیته اعتباری شعبه (در سقف شعبه) و یا ارجاع به مدیریت اعتبارات (در صورت بالاتر بودن از سقف شعبه) جهت صدور مصوبه
   4. ابلاغ مصوبه به مشتری،
   5. اخذ مدارک لازم جهت گشایش اعتبار از جمله فرم ها ، تعهدات، قرارداد جعاله و وثایق و تضامین طبق شرایط مصوبه،
   6. گشایش اعتبارات اسنادی دیداری به ارز یورر و با سررسید حداکثر 7 ماه،
   7. استفاده از این تسهیلات منحصر به خرید از فروشندگان اروپایی اعم از فرانسوی و یا غیرفرانسوی می باشد. (با هماهنگی قبلی با اداره تامین مالی و سرمایه گذاری- مدیریت امور بین الملل)،
   8. خرید ارز در خصوص پیش دریافت مبلغ اعتبار،
   9. معامله اسناد و پرداخت وجه به فروشنده خارجی،
   10. بازپرداخت تسهیلات پس از 6 ماه برای تامین‌مالی واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی (حداکثر با دوره بازپرداخت 180 روز) و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی (حداکثر با دوره بازپرداخت 360 روز).