بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • چین

   دریافت خط اعتباری بلند مدت از گروه سیتیک تراستTrust CITIC

   چین
   دریافت خط اعتباری بلند مدت از گروه سیتیک تراستTrust CITIC
   مبلغ قرارداد 10 میلیارد یورو
   موضوع قرارداد واردات خدمات فنی و مهندسی و همچنین واردات کالاهای سرمایه ای از کشور چین
   نرخ سود و دوره بازپرداخت بصورت موردی در هر قرارداد فرعی (Individual Agreement)‌ تعیین می شود.
   شرکت بیمه سایناشور چین
   برای استفاده از این خط اعتباری لازم است متقاضیان ضمن هماهنگی با پیمانکاران چینی جهت استفاده از خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران مراجعه نمایند.