بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • اتریش

   دریافت خط اعتباری بلند مدت از اوبر بانک Ober Bank

   اتریش
   دریافت خط اعتباری بلند مدت از اوبر بانک Ober Bank
   مبلغ قرارداد 10 میلیارد یورو
   موضوع قرارداد واردات خدمات فنی و مهندسی و همچنین واردات کالاهای سرمایه ای از کشور اتریش
   نرخ سود و دوره بازپرداخت بصورت موردی در هر قرارداد فرعی (Individual Agreement )‌ تعیین می شود.

   برای استفاده از از این خط اعتباری لازم است متقاضیان ضمن هماهنگی با پیمانکاران اتریشی جهت استفاده از خط اعتباری به بانک مراجعه نمایند.