بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • فرم و راهنمای پیشنهاد طرح های پژوهشی

   مالکیت معنوی طرحهای پژوهشی انجام‌شده و کلیه مستندات و محصولات تولیدی احتمالی طرح، اعم از داده‌های جمع آوری شده، نرم افزارها ، مدل‌های طراحی شده، نتایج علمی حاصله و سایر محصولات، متعلق به بانک بوده و مجری متعهد خواهد شد از افشای اطلاعات و نتایج تحقیق در جای دیگر خودداری کند.

   فرم و راهنمای پیشنهاد طرح های پژوهشی
   فرم و راهنمای پیشنهاد طرح های پژوهشی را در ذیل دانلود نمایید. مراحل پیشنهاد طرح های پژوهشی را با کلیک بر روی تصویر ذیل مشاهده کنید.