بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات از محل منابع بازار سرمایه

   تامین مالی از طریق بازار سرمایه با همکاری شرکت تامین سرمایه تمدن

   تامین مالی از طریق بازار سرمایه با همکاری شرکت تامین سرمایه تمدن

   طرح ها
   درحال حاضر امکان تامین مالی طرح‌ها با حداکثر 4 سال دوره ساخت وجود دارد. شرایط تأمین مالی از جمله نرخ تأمین مالی، نرخ کارمزد بازارگردانی، نرخ تضمین اوراق و سایر پارامترهای مهم با توجه به توانمندی مشتری، سودآوری پروژه و وضعیت بازار تأمین سرمایه و طی مذاکرات رسمی مشترک شرکت تمدن و بانک با متقاضی مشخص خواهد شد.
   سرمایه در گردش
   امکان تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب انتشار اوراق سلف و اوراق صکوک (معمولا یکساله ) وجود دارد. در این مورد نیز نرخ تامین مالی و سایر پارامترهای آن در مذاکره با مشتری وبا توجه به نوع کالای قرارداد، توانمندی متقاضی و وضعیت بازار مشخص می‌شود.