بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات از محل منابع بازار سرمایه

   تامین مالی از طریق بازار سرمایه با همکاری شرکت تامین سرمایه تمدن

   تسهیلات از محل منابع بازار سرمایه
   تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با همکاری شرکت تأمین سرمایه تمدن

   طرح ها
   درحال حاضر امکان تأمین مالی طرح‌ها با حداکثر 4 سال دوره ساخت وجود دارد. شرایط تأمین مالی از جمله نرخ تأمین مالی، نرخ کارمزد بازارگردانی، نرخ تضمین اوراق و سایر پارامترهای مهم با توجه به توانمندی مشتری، سودآوری پروژه و وضعیت بازار تأمین سرمایه و طی مذاکرات رسمی مشترک شرکت تمدن و بانک با متقاضی مشخص خواهد شد.

   سرمایه در گردش
   درحال حاضر امکان تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه¬های تولیدی در قالب انتشار اوراق سلف و اوراق صکوک (معمولا یکساله) وجود دارد. در این مورد نیز نرخ تأمین مالی و سایر پارامترهای آن در مذاکره با مشتری و با توجه به نوع کالای قرارداد، توانمندی متقاضی و وضعیت بازار مشخص می‌شود.

   تأمین مالی شرکت‌های دانشبنیان با بهرهگیری از پتانسیل شرکت‌های تابعه بانک
   نزدیک به سه دهه است که بسیاری از مؤسسات مالی و بانکی تلاش دارند که بتوانند علاوه بر ارائه تسهیلات و وام های شخصی به شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، مشارکت مالی را نیز به سبد خدمات خود اضافه نمایند که به دلیل فقدان زیرساخت¬های لازم این امر اجرایی نشد تا اینکه در تیر ماه سال 1395 با امضای تفاهم¬نامه فیمابین سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجوز راه‌اندازی 5 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و با هدف تسهیل فرآیند ورود شرکت‌های دانش¬بنیان به بازار سرمایه و استفاده از ابزارها و نهادهای تأمین مالی بازار سرمایه صادر شد که صندوق سرمایه¬گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی یکی از آنها است.
   هدف از تشکیل این صندوق، جمع¬آوری سرمایه از سرمایه¬گذاران و سرمایه¬گذاری در شرکت‌های در حال رشد فناور نوپا دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالاست. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه¬گذاری بلند¬مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فن¬آوری از دیگر اهداف صندوق است که در راستای آنها، صندوق منابع مالی را جمع¬آوری نموده و درسهام شرکت‌های جوان و پویا و فعال در حوزه های مختلف فناوری سرمایه¬گذاری می‌نمایند.
   صندوق سرمایه¬گذاری جسورانه این امکان را برای سرمایه¬گذاران فراهم می‌آورد که بدون درگیر شدن مستقیم آنها در چالش¬ها و پیچیدگی¬های صنعت سرمایه¬گذاری مخاطره¬پذیر بتوانند از مزایا و منافع آن برخوردار شوند.
   شرکت¬های خواستار مشارکت صندوق جسورانه فناوری آرمانی (Armani Vc) می‌توانند اطلاعات کسب و کار خود را در فرم های الکترونیکی صندوق به نشانی وبسایت www.armanivc.com وارد نموده و اطلاعات تفصیلی در این خصوص را از وب سایت مذکور کسب نمایند.