بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • شرکت‌های دانش بنیان

   تامین مالی شرکت های دانش بنیان با همکاری "صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف " صورت می پذیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به سایت این صندوق مراجعه نمایید.

   شرکت‌های دانش بنیان
   توسعه صادرات محرک رشد اقتصادی

   در راستای توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از عوامل مهم حرکت و رشد اقتصادی، بانک توسعه صادرات ایران نسبت به تامین مالی شرکت های دانش محور در حوزه صادرات و مکمل زنجیره صادرات اقدام می نماید.

   حوزه تامین مالی

   تامین مالی شرکت ها در دو بخش سرمایه در گردش و سرمایه ثابت با اولویت طرح توسعه صورت می پذیرد ومتقاضیان می توانند با تنظیم طرح توجیهی تهیه شده توسط یکی از شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی نسبت به ارائه درخواست خود به بانک اقدام نمایند.

   منابع تامین مالی شرکت های دانش بنیان:
   1. منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی خاص شرکت های دانش بنیان با نرخ 12 درصد
   2. منابع بانک با نرخ سود 18 درصد
   دوره تامین مالی:
   قراردادهای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا مشارکتی تنظیم و برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز یک دوره مالی حداکثر دو سال و برای تامین مالی پروژه ها حداکثر هفت سال در نظر گرفته می شود.

   وثایق و تضامین قابل ارائه:
   اعتبار متقاضی بر اساس سیستم اعتباری سنجی بانک تعیین و متناسب با آن تضامین مربوطه مشخص می گردد.
   این تضامین بطور خلاصه عبارتند از:
   ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران، وثیقه ملک ، گواهی سپرده گذاری مدت دار، ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سفته، چک مدت دار مشتریان معتبر شرکت و ....

   فرایند بررسی درخواست:
   از آنجایی که مرجع تشخیص شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد و از طرفی بانک توسعه صادرات ایران تفاهم نامه ای با معاونت مذکور با موضوع تامین مالی شرکت های دانش بنیان امضا نموده است، لذا معرفی اولیه می بایست از طریق معاونت تجهیز منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت پذیرد که مراحل پذیرش و بررسی درخواست به شرح ذیل می باشد:
   1. معرفی متقاضی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به بانک
   2. افتتاح حساب در یکی از شعب
   3. تنظیم گزارش کارشناسی توسط کارشناس شعبه
   4. طرح گزارش کارشناسی در رکن اعتباری شعبه یا کمیته اعتباری مرکز
   5. چنانچه مبلغ مصوب در سقف اعتباری شعبه باشد مصوبه اجرا و در غیر اینصورت گزارش برای بررسی و طرح در کمیته اعتباری مرکز به معاونت اعتبارات ارسال می گردد.
   6. بررسی و طرح گزارش درکمیته اعتباری مرکز و ابلاغ مصوبه به شعب جهت اجرا
   7. درخواست های مرتبط با طرح ها پس از تایید رکن اعتباری مرکز جهت تایید نهایی برای هیات عامل بانک ارسال می گردد.

   اقدامات لازم توسط متقاضی:
   شرط لازم برای استفاده از تسهیلات ویژه برای شرکت های دانش بینان
   1. معرفی شرکت از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این معرفی به دو روش میسر است:
   - مراجعه مستقیم به معاونت و درخواست معرفی به بانک.
   - مراجعه به بانک و استعلام بانک از معاونت بر اساس فرمت تعیین شده.
   1. ارائه مدارک مورد نیاز بانک جهت تشکیل پرونده و بررسی درخواست اعتباری
   2. فراهم نمودن شرایط اجرای مصوبه
   3. ایفای به موقع تعهدات و بازپرداخت اقساط در سررسید مقرر