بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • بنگاههای کوچک و متوسط

   تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط

   بنگاههای کوچک و متوسط
   . تفاهم نامه تامین ضمانت نامه اعتباری تسهیلات اعطایی
   به استناد تفاهم نامه منعقده فیمابین بانک و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک (که هدف از تاسیس آن فراهم نمودن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح‌های اشتغال زا و دارای توجیه اقتصادی و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانک می‌باشد) با معرفی طرح‌ها و درخواست‌های تسهیلات واجد شرایط در حوزه صنایع کوچک، اعطای تسهیلات ریالی با نرخ سود مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا. جهت تامین مالی ایجاد/ توسعه/ سرمایه در گردش واحدهای صادراتی صنایع کوچک (تعداد پرسنل طبق جواز تاسیس کمتر از 50 نفر) فعال در محدوده کلیه استان‌ها و صدور ضمانت نامه اعتباری تعهد پرداخت توسط صندوق درچارچوب قوانین و مقررات بانک و صندوق امکان پذیر خواهد بود.
   لازم به توضیح است سقف ضمانت نامه صندوق برای هریک از متقاضیان در حال حاضر 30.000 میلیون ریال می‌باشد و جهت پوشش 70 درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته 85 درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی می‌باشد.