بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • صادرات سایر خدمات (توریسم، نرم‌افزار، ترانزیت و ..)

   ​بانک توسعه صادرات ایران، سایر خدمات از جمله ترانزیت و حمل و نقل بین المللی کالا، صدور نرم افزار طرح های جذب توریسم و... را که موجب ارزآوری و افزایش درآمدهای ارزی کشور می گردد، در قالب یکی از عقود بانکداری اسلامی، بصورت ارزی و ریالی تأمین مالی می نماید.

   صادرات سایر خدمات (توریسم، نرم‌افزار، ترانزیت و ..)

   بانک توسعه صادرات ایران، سایر خدمات از جمله ترانزیت و حمل و نقل بین المللی کالا، صدور نرم افزار طرح های جذب توریسم و... را که موجب ارزآوری و افزایش درآمدهای ارزی کشور می گردد، در قالب یکی از عقود بانکداری اسلامی، بصورت ارزی و ریالی تأمین مالی می نماید.

   پرداخت تسهیلات به این گروه از متقاضیان، تابع شرایط عمومی پرداخت تسهیلات، پس از حصول اطمینان بانک از توجیه اقتصادی طرح ارائه شده و در آمدزایی ارزی آن خواهد بود.

   توصیه : بانک توسعه صادرات ایران به منظور حفظ منافع صادرکنندگان، بر این نکته تأکید دارد که حتی الامکان صادرات خود را به اتکای مدارک و اسناد معتبر بین المللی از قبیل اعتبار اسنادی معتبر یا قرارداد معتبر و نظایر آن، انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالی با کار فرمایان، به استناد آن مدارک بتوانند در محاکم بین المللی احقاق حق نمایند.