بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات از محل منابع بانک

   انواع تسهیلات ریالی و ارزی از محل منابع بانک

   نرخ انواع تسهیلات ریالی و ارزی از محل منابع بانک توسعه صادرات به شرح جداول ذیل است.(پاییز 1398)


   ٭ نرخ سود محاسبه شده برای مشتریانی که تسهیلات اعطایی صادراتی کوتاه مدت به آنان از محل منابع ارزی بانک با دسترسی محدود (صرفا" قابل استفاده در همان بانک یا کشور و به تشخیص امور مالی بانک) باشد معادل 5/3 درصد خواهد بود. این گونه مشتریان در زمان دریافت تسهیلات مجاز به دریافت تخفیف مشتران صادرکننده نمونه کشوری و استانی نمی‌باشند. در هر صورت نرخ سود تسهیلات اعطایی ارزی محاسبه شده برای مشتریان فوق نباید کمتر از 5/3 درصد در سال باشد.
   ٭٭ نرخ سود محاسبه شده برای تمام مشتریان صادرکننده که از تسهیلات اعطایی ارزی غیرصادراتی استفاده می‌نمایند، مشمول یک درصد تخفیف می‌گردد. بدیهی است اینگونه مشتریان در زمان دریافت تسهیلات غیرصادراتی مجاز به دریافت تخفیف مشتریان صادرکننده نمونه کشوری و استانی (5/0 درصد) علاوه بر تخفیف یاد شده ( 1 درصد ) نمی‌باشند.
   • نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه دین معادل 6 درصد در سال به علاوه سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی می‌باشد.
   • نرخ عدم ایفای تعهدات صادراتی معادل 2 درصد ثابت در سال می‌باشد.
   • تسهیلات طلایی ارزی:
   • این تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان مصنوعات طلا، صرفا" از طریق مشارکت در خرید واد اولیه (طلای خام) مورد نیاز و صدور آن (مصنوعات طلایی) به کشورهای مختلف قابل اعطا می‌باشد. نرخ سود این تسهیلات 3 درصد و نرخ عدم ایفای تعهدات صادراتی معادل 4 درصد ثابت در سال می‌باشد.