بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • گشایش انواع اعتبار اسنادی وارداتی

   اعتباراسنادی، تعهد غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار (فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات) است، مشروط برآن که ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در متن اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار(خرید کالا یا خدمات) ارائه داده باشد.

   گشایش انواع اعتبار اسنادی وارداتی

   گشایش انواع اعتبارات اسنادی وارداتی ( کالا و خدمات)
   تعریف اعتبار اسنادی :
   اعتبار اسنادی، تعهد مشروط غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار ( فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات ) است، مشروط بر آن که ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در متن اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین ارائه داده باشد.
   بانک توسعه صادرات ایران با رعایت مقررات داخلی و مقررات متحدالشکل بین المللی ( UCP600) اقدام به گشایش انواع اعتبار اسنادی به شرح ذیل می نماید:

   اعتبار اسنادی وارداتی
   این نوع اعتبار اسنادی به منظور واردات کالا یا خدمات از خارج از کشور، توسط بانک توسعه صادرات ایران گشایش می یابد و با توجه به نحوه تامین ارز به انواع زیر تقسیم می گردند:
   1. اعتبار اسنادی دیداری از محل منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی
   2. اعتبار اسنادی مدتدار
   3. اعتبار اسنادی از محل خطوط اعتباری ( فاینانس و ریفاینانس )
   4. اعتبار اسنادی از محل صندوق توسعه ملی
   5. اعتبار اسنادی از محل ارز متقاضی

   اعتبار اسنادی دیداری از محل منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی
   تامین ارز در این اعتبارات اسنادی پس از ثبت اطلاعات ثبت سفارش در پورتال بانک مرکزی و ایجاد گواهی ثبت آماری و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی انجام می شود. در این نوع اعتبارات اسنادی ابتدا اعتبار سنجی بر اساس وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی به عمل آمده و میزان پیش دریافت نقدی در زمان گشایش اعتبار ونحوه تامین مابقی وجه در زمان معامله اسناد مشخص می گردد.
   در حال حاضر اخذ حداقل 10% مبلغ اعتبار در زمان گشایش به عنوان پیش دریافت و بر اساس مصوبه صادره و باقیمانده در زمان معامله اسناد از مشتری اخذ می گردد.

   اعتبار اسنادی مدتدار
   این نوع اعتبارات براساس توافق خریدار و فروشنده کالا جهت پرداخت وجه آن بصورت مدت دار گشایش می گردد. باتوجه به وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی نزد بانک، گشایش اعتبار با پیش دریافت کمتر از 100% امکان پذیر می باشد و تضمین کافی نیز به منظورحصول اطمینان ازتسویه تعهدات درسررسید اخذ می گردد.
   سررسید پرداخت وجه کالای موضوع اعتباراسنادی حداکثر به مدت یک سال و ترجیحاً برای واحدهای تولیدی وبه منظور تهیه مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز استفاده می گردد.


   اعتبار اسنادی از محل خطوط اعتباری ( فاینانس و ریفاینانس )
   این نوع اعتباراسنادی بصورت دیداری گشایش می گردند، اما در زمان معامله و ظهرنویسی اسناد، ازمحل خطوط اعتباری خارجی تأمین مالی خواهند شد.
   اعتبارات اسنادی که از محل خطوط اعتبارات کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یک ساله (ریفایناس ) برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز متقاضیان، توسط بانک گشایش می شوند، با رعایت شرایط ذیل تأمین مالی می گردند:
   • 10% هم ارز ریالی اعتبار اسنادی درزمان گشایش اعتبار و 10%دیگر به هنگام معامله اسناد از متقاضی اخذ می گردد.
   • اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل خط اعتباری اعطایی بانک کارگزار خارجی، تأمین مالی شده و در سررسید مقرر، بانک توسعه صادرات ایران وجوه مربوطه را به حساب آن بانک واریز خواهد کرد. بنابراین متقاضی می بایست 80% مابقی وجه اعتباراسنادی را قبل از سررسید اعتبار به حساب بانک واریز نماید.

   اعتبار اسنادی از محل صندوق توسعه ملی
   این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
   اشخاص مجاز برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هستند.
   نرخ سود تسهیلات از محل این منابع سالانه 16 درصد و برای سرمایه درگردش صادراتی پرداخت می شود که برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال به عنوان سقف اعطای تسهیلات تعیین شده است.
   براساس این گزارش حداقل نرخ بازده فعالیت ها 21 درصد است و دریافت کنندگان تسهیلات ملزم به ارائه اسناد صادراتی مرتبط بوده و در غیر این صورت مشمول جریمه عدم ایفای تعهدات صادراتی می گردند.

   فرآیند تأمین مالی ارزی از صندوق توسعه ملی
   پذیرش طرح اولیه از مذاکره با بانک عامل شروع می‌شود و پس از پذیرش طرح توسط بانک عامل و بررسی اهلیت متقاضی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی خواهد بود.
   بانک عامل طرح توجیهی فنی اقتصادی متقاضی را از سه بعد بازار، فنی، مالی بررسی و ارزیابی می کند. در این فرآیند اهلیت متقاضی براساس شاخص های مورد نظر بانک اعتبارسنجی شده و وثایق مورد نظر بانک برای تامین مالی طرح، مشخص می شود دراین مرحله بانک مصوبه اولیه‌ای صادر می‌کند که در آن مبلغ تسهیلات، سهم آورده متقاضی، وثایق و...مشخص می شود و این مصوبه به متقاضی ابلاغ می شود. در صورت تائید مصوبه توسط متقاضی، شناسنامه اعتباری صندوق (فرمت های مورد نیاز صندوق) در رابطه با طرح در سایت صندوق توسعه ملی، براساس اطلاعات طرح توجیهی و گزارش حسابرسی و اظهارنامه مالیاتی، توسط بانک ثبت می‌شود.
   پس از ثبت اطلاعات در سایت صندوق توسعه ملی، صندوق طرح را در چارچوب قرارداد بین بانک و صندوق بررسی و طرح را تائید یا رد می‌نماید. بعد از تائید طرح توسط صندوق بانک عامل و متقاضی باید قرارداد لازم را امضاء نموده و مراحل اداری لازم را طی نماید و هزینه ارزیابی طرح (Commitment Fee) به صندوق توسعه ملی پرداخت شود. مرحله بعدی این فرآیند اعلام مسدودی مبلغ مورد درخواست به بانک مرکزی است. در ادامه فرآیند بانک مرکزی مسدودی برای بانک عامل و صندوق توسعه را صادر می نماید و تسهیلات توسط بانک عامل قابل پرداخت خواهد بود.
   تامین مالی صندوق توسعه ملی فرآیند زمانبری است که با بررسی اطلاعات روز صندوق می‌توان زمان تامین مالی پروژه را کاهش داد.

   اعتبار اسنادی از محل ارز متقاضی
   وارد کنندگانی که به موجب قوانین و مقررات صادرات و واردات، بدون تعهد شبکه بانکی کشور مجاز به واردات می باشند، می توانند با استفاده از ابزارهای متداول سیستم بانکی از محل ارز متقاضی اقدام به واردات نمایند.
   میزان پیش دریافت ارزی مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی / ثبت سفارش براتی از محل ارز متقاضی در هر مورد با تشخیص، صلاحدید، مسئولیت بانک عامل و اعتبار مشتری تعیین می گردد.

   مراحل مختلف اعتبارات اسنادی
   1. گشایش
   2. اصلاحیه
   3. ظهر نویسی اسناد حمل و پرداخت

   1- گشایش :
   شرایط و مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی در شعب بانک توسعه صادرات ایران
   • افتتاح حساب ریالی و ارزی
   • ارائه کارت بازرگانی
   • ارائه پروفرم فروشنده کالا
   • ارائه اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه رسید پرداخت حق بیمه.
   • تکمیل فرمهای گشایش اعتبار، تعهد ترخیص کالا و خرید ارز (پس ازالصاق تمبر مالیاتی)
   • درج اطلاعات ثبت سفارش در سیستم پورتال ارزی توسط وزارت بازرگانی(معاونت توسعه روابط اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران) به منظور روئیت و کنترل کاربر شعبه گشایش کننده.
   • صدور فیش ثبت آماری در سیستم پورتال ارزی توسط اداره نظارت بانک مرکزی.
   • تکمیل و ارائه قرارداد جعاله ( پس از الصاق تمبر )
   • تکمیل فرم تعهد پرداخت مابقی وجه اعتبار.
   • تامین وثایق کافی طبق مصوبه مرکز یا شعبه.
   • در هنگام گشایش اعتبار اسنادی، 100% مبلغ اعتبار به عنوان پیش دریافت از حساب مشتری برداشت می شود که با توجه به درجه اعتبار و نوع فعالیت متقاضی ممکن است پیش دریافت کمتر از 100% مورد تصویب کمیته شعبه و یا مدیریت اعتبارات و سرمایه گذاری قرار گیرد. در صورتی که متقاضی اعتبار اسنادی بخشی از وجه اعتبار را تامین نماید اخذ مصوبه کمیته اعتباری شعبه و یا مرکز جهت گشایش اعتبار الزامی خواهد بود.
   • نکته : جهت واردات کالا به مناطق آزاد و یا ترانزیت کالا نیازی به ثبت سفارش نمی باشد، در این حالت 100% مبلغ اعتبار باید از محل ارز متقاضی تامین گردد. در مورد استفاده از معادل ریالی ارز متقاضی و محاسبه هم ارز ریالی بابت پیش دریافت اعتبار باید توجه داشت نرخ ارز در روز گشایش، ملاکتبدیل ارز می باشد. در ضمن کارمزد دریافتی جهت گشایش اعتبار اسنادی، طبق تعرفه بانک به صورت ریالی قابل پرداخت می باشد.

   2- اصلاحیه اعتبار اسنادی :
   • انجام اصلاحیه و یا حتی ابطال اعتبار اسنادی منوط به تائید و قبول طرفین می باشد و شعب این بانک متن اصلاحیه را پس از دریافت درخواست کتبی متقاضی، تهیه و از طریق بانک ابلاغ کننده به ذینفع اعتبار اسنادی مخابره می نماید.
   کارمزد و هزینه های دریافتی جهت مخابره پیام سوئیفت به بانک کارگزار، بر اساس ریال محاسبه و اخذ می شود.
    نکته مهم : بر اساس مقررات بین المللی ( UCP600 ) ، در صورت عدم پرداخت هزینه ها توسط ذینفع، تامین کلیه کارمزدها و هزینه های مربوط به ابلاغ اعتبار اسنادی، اصلاحیه و سایر خدمات بانک ابلاغ کننده، به عهده خریدار خواهد بود.


   3-ظهر نویسی اسناد حمل و پرداخت :
   • بانک ها موظف به پرداخت وجه اعتبار بر اساس نوع پرداخت قید شده در متن اعتبار اسنادی می باشند. پس از دریافت اسناد از بانک معامله کننده و در صورت تطابق اسناد با متن اعتبار و با توجه به مقررات بانک مرکزی، بانکها پس از تامین باقیمانده وجه اعتبار توسط متقاضی نسبت به واریز و ظهر نویسی اسناد حمل اقدام خواهند نمود.