بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • اولویت های پژوهشی سال جاری

   نگاهی به اولویت های پژوهشی در سال جاری

   اولویت های پژوهشی سال جاری
   " اولویت‌های پژوهشی بانک توسعه صادرات در سال 1398:

   1. طراحی و تدوین برنامه های مرتبط با خدمات غیرمالی به شرکت های دانش بنیان و یا زنجیره مرتبط با دانش بنیان
   2. تدوین بسته حمایتی در خصوص شناسایی و معرفی فرصت های صادراتی به شرکت های دانش بنیان
   3. بررسی پتانسیل های تجاری و سرمایه گذاری و موانع و محدودیت های کشور های منتخب (عنوان این بند پس از انتخاب کشورها ، متناسب با کشور مربوطه تعیین خواهد شد)
   4. تعیین سبد صنایع و اولویت های تخصیص در صنایع و بخشهای مختلف و ظرفیت تجاری و پتانسیل های صادراتی با تاکید بر شرکت های دانش بنیان
   5. ارائه راهکارهای تنوع بخشی و نوآوری در ارائه خدمات مالی و غیرمالی مکمل به منظور بهبود تجربه مشتریان بانک توسعه صادارت ایران
   6. طراحی مدل اعتبارسنجی و تعیین سقف بانک های کارگزار(بانک های خارجی)
   7. چگونگی ارائه خدمات ارزی و حمایت از صادرکنندگان در بازارهای فاقد ساختار استاندارد (بازارچه‌های مرزی)

   از پژوهشگرانی که تمایل به همکاری با اداره کل پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران را دارند دعوت می‌شود طرح‌نامه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1398/9/5 به این اداره کل واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان بیست و یکم پلاک 18 ارسال نمایند.
   در صورت وجود هرگونه سوال می‌توانید با شماره 81922378 تماس حاصل نمایند."
   فرم پیشنهاد طرح‌های پژوهشی