بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • خدمات الکترونیک
  • تلفن بانک

   تلفن بانک
   (شماره تلفن 2722)
   پرداخت قبوض و پیگیری آن،اطلاع از مانده حساب،اطلاع از سه گردش آخر حساب،دریافت صورتحساب ازطریق دورنگار،دریافت وتغییر رمز حساب، اعلام مفقودی کارت،اطلاع از آخرین وضعیت چک مورد نظر

   تلفن بانک
   تلفنبانک از سامانه های بانکداری الکترونیکی بانک است که به صورت شبانه روزی و با استفاده از شماره تلفن 2722 خدمات زیر را به مشتریان ارایه می دهد.
   1. اعلام موجودی حساب
   2. سه گردش آخر
   3. دریافت صورتحساب از طریق نمابر
   4. تغییر رمز حساب
   5. آخرین وضعیت چک مورد نظر
   6. دریافت فهرست کارتهای خود
   7. پرداخت اقساط تسهیالت
   8. پرداخت قبوض
   9. اعالم مفقودی کارت
   10. شارژ تلفن همراه یا وایمکس
   11. دریافت شماره شبای حساب