بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • نقل و انتقالات بانکی ریالی

   در این صفحه به معرفی، شرایط و مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقالات بانکی ریالی پرداخته ایم.

   نقل و انتقالات بانکی ریالی

   حوالجات ریالی

   معرفی: حواله عبارت است از نوعی دستور پرداخت که به موجب آن یک بانک به تقاضای مشتری خود، اعم از حقیقی و حقوقی، عهده یکی از بانک‌ها، به صورت کتبی یا تلگرافی صادر و از او می‌خواهد که وجه آنرا به ذینفع حواله، پرداخت نماید.
   شرایط و مدارک مورد نیاز حوالجات ریالی صادره:

   داشتن حساب و یا آوردن پول یا چک برای انجام حواله
   درخواست و تکمیل فرم مخصوص حواله

   شرایط و مدارک مورد نیاز حوالجات ریالی وارده :

   احتیاج به داشتن حساب نمی‌باشد و هر فرد با اریه مدرک شناسایی قادر به دریافت حواله خود خواهد بود.
   نکته: برای صدور حوالجات ریالی به شهرستان، ارسال فرم مخصوص صدور حواله ریالی از طریق دورنگار به شعب محال‌علیه و یا از طریق شبکه کارگزاری بانک ملی برای شهرستان‌هایی که بانک توسعه صادرات در آن محل شعبه ندارد، امکان‌پذیر می‌باشد.
   کارمزد حواله ها :

   • کارمزد حواله های کتبی، تلفنی ،‌تلگرافی و تلفنی برون شهری : مبلغ 1در هزار نسبت به کل مبلغ حواله ،‌حداقل 25000 ریال و حداکثر 125000 ریال
   • صدور و ارسال حواله جهت حسابهای غیر متمرکز: یک در هزار مبلغ حواله حداقل 7500 و حداکثر 75000ریال
   • کارمزد صدور چک بانکی 20000ریال و بین بانکی هر فقره37000ریال می باشد.
   • در صورت صدور و ارسال حواله کارمزد مسترد نخواهد شد.
   • حواله از طریق سامانه ساتنا و پایا فاقد کارمزد می باشد.


   نقل و انتقالات بانکی ریالی از طریق سیستم بانکداری سفیر با استفاده از سامان های ساتنا، پایا، سحاب و پرداخت گروهی پایا صورت می پذیرد.
   برای اطاعات بیشتر از نقل و انتقال وجوه از طریق طرح ها و سامانه های بانکداری الکترونیک کلیک کنید.
   نقل و انتقالات ارزی را اینجا می توانید مطالعه نمایید.