بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • مدیریت ریسک

   مدیریت ریسک در بانک با هدف ارائه بهترین عملکرد و بهینه‌سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌های ذینفعان، با استفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای به‌موقع برای پوشش ریسک‌های اساسی ازجمله ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی انجام می‌شود.

   مدیریت ریسک
   مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران تلاش دارد تا در راستای انطباق با استانداردهای بین‌المللی نظارتی و پیروی از مقررات و الزامات بانک مرکزی، و همچنین درخصوص پیاده‌سازی دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدامات موثری را انجام دهد. این مدیریت با توجه به الزامات حاکمیت شرکتی، افشا و شفافیت اطلاعات بانک از جمله اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک، را از وظایف خود میداند.

   بیانیه مدیریت ریسک
   سند سیاست مدیریت ریسک اعتباری
   سند سیاست مدیریت ریسک بازار
   سند سیاست مدیریت ریسک عملیاتی
   سند سیاست مدیریت ریسک نقدینگی