بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • درباره بانک
  • شفافیت - 1399

   مقوله «شفافیت بانکی» از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بنا به همین ضرورت، شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه‌ای بال 2 و3 و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در یک‌هزار و یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1393.4.24، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد.

   شفافیت - 1399
   این صفحه در حال به روز رسانی می باشد
   اطلاعات مربوط به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری: