بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل سازمان و بهبود روشها

   1. تهیه و تدوین بخشنامه‌ها، رویه‌ها و مجموعه‌ دستورالعمل‌های ریالی، ارزی و منابع انسانی بانک با همکاری واحدهای مربوطه و پیگیری جهت تصویب آن ها در هیات مدیره بانک.
   2. بازنگری و به‌روزرسانی رویه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با اداره سازمان و و بهبود روشها و اصلاح بخشنامه‌های بانک مطابق ضوابط و مقررات جاری.
   3. بررسی و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور ابلاغ مصوبات هیات مدیره، نامه‌های درون سازمانی و بخشنامه‌های واصله از مراجع برون سازمانی.
   4. بررسی مستمر و پاسخ به ابهامات مطروحه واصله از طریق واحدهای تخصصی ستادی ذی‌ربط و اقدام در جهت رفع اشکالات در حوزه منابع انسانی و فرآیندهای ارزی و ریالی.
   5. ارایه پیشنهادات لازم جهت شفاف‌سازی و اصلاح، بهبود روش‌ها و ارایه روش‌های نوین در فرآیندهای ریالی، ارزی و تسهیلاتی بانک.
   6. مطالعه مستمر قوانین و مقررات جهت بهینه‌سازی و بهبود روش‌ها.
   7. بررسی بخشنامه‌ها و رویه‌های داخلی به منظور تطابق آنها با قوانین و مقررات بانک مرکزی با هماهنگی و همکاری واحدهای تخصصی ذی‌ربط.
   8. بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی کلان و تفصیلی بانک با توجه به اهداف و برنامه‌های بانک.
   9. بررسی، تدوین، به‌روزرسانی و بازنگری ساختار تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف واحدها جهت تقسیم کار بین آنها به منظور جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف.
   10. بررسی، تدوین، به‌روزرسانی و بازنگری شرح وظایف و مسوولیت‌های کلیه مشاغل موجود در بانک.
   11. انجام مطالعات و بررسی‌ کار واحدها به منظور ایجاد یا حذف پست‌های سازمانی و عناوین مشاغل و به تبع تعیین ساختار تفصیلی ذی‌ربط.
   12. مطالعه و بررسی در خصوص طبقه‌بندی مشاغل و تهیه ضوابط شرایط احراز مشاغل و شناخت ضعف‌ها و نارسایی‌ها و ارایه پیشنهادات لازم.
   13. صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، اطلاعیه‌ها، آیین‌نامه‌ها و ...
   14. ایجاد، بررسی و بازنگری فرم‌های مورد استفاده بانک و درج شماره نمونه و ابلاغ به واحدهای تابعه بانک.
   15. نظارت بر چاپ دسته چک‌های بانک مطابق استاندادهای ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح.
   16. اعطا، ابقا و ابطال امضا‌‌های مجاز داخلی مطابق دستورالعمل جاری و مصوب.
   17. اعلام امضا‌های بین‌بانکی سایر بانک‌ها به شعب تابعه و بین بانکی کارکنان بانک به سایر بانک‌ها از طریق ایجاد فایل و تهیه لوح فشرده.
   18. ابلاغ اطلاعات مربوط به ایجاد، تغییر نام، ادغام و... شعب سایر بانک ها و این بانک.
   19. طراحی و نظارت بر ساخت مهرهای شعب و واحدهای ستادی و تخصیص کد مخصوص و درج در سیستم‌های نرم‌افزاری ذی‌ربط.
   20. مدیریت سیستم قراردادها و ورود مفاد قراردادهای اعطای تسهیلات در نرم افزار مربوطه و بروزرسانی آنها.