بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل برنامه‌ریزی، بودجه و ارزیابی عملکرد

   1. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی­ها، سیاستها، برنامه­ها و مبانی و موازین ناظر بر نظام جامع برنامه­ریزی بانک.
   2. تهیه و پیشنهاد برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت بانک و واحدهای تابعه در راستای برنامه­های راهبردی کلان و حوزه­ای بانک با مشارکت اداره پژوهش و مدیریت ریسک و واحدهای عملیاتی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت تصویب، ابلاغ، اجرا و بازنگری آنها در مراجع ذی‌ربط،
   3. مشارک و همکاری با اداره پژوهش و مدیریت ریسک در ایجاد بستر و شرایط زیربنایی لازم جهت تحقق فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در بانک.
   4. تدوین برنامه‌های عملیاتی بانک با توجه به اسناد بالا‌دستی و بازنگری و اصلاح آنها.
   5. شناسایی شرح فعالیتها و زمانبندی اجرای برنامه­های عملیاتی با هماهنگی واحدهای مجری و نظارت بر روند اجرای آنها ، کنترل پروژه ها و تهیه گزارش های دوره ای برای مراجع ذی‌ربط.
   6. اخذ و بررسی برنامه‌های پیشنهادی واحدها و شعب از لحاظ مطابقت با استراتژیهای کلان بانک و ابلاغ برنامه‌های نهایی به واحدها جهت اجرا.
   7. نظارت بر اجرای برنامه‌های ابلاغ شده و تجزیه و تحلیل عملکرد با رویکرد استخراج موانع و مشکلات و ارایه راهکارهای لازم با همکاری واحدهای ذی ربط
   8. بررسی و تهیه گزارش پیشرفت طرحهای بانک و تجزیه و تحلیل تأخیر یا عدم ‌پیشرفت احتمالی جهت اصلاح و بهبود برنامه‌ها،
   9. شناسایی و تدوین الگوی مناسب و شاخصها و معیارهای اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد بانک و واحدهای سازمانی با توجه به استراتژیها، اهداف و برنامه‌های کلان بانک و شرح وظایف تخصصی ادارات و انجام ارزیابی های دوره‌ای یا مقطعی مربوطه، و اعلام نتایج حاصله به مدیریت عالی بانک و همچنین به واحدهای مورد ارزیابی جهت بهبود و اصلاح عملکرد.
   10. برنامه­ ریزی، سازماندهی و نظارت بر اجرای برنامه‌های تعالی سازمانی در بانک با مشارکت و همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط.
   11. تحلیل عملکرد کلی بانک اعم از فعالیت‌های اعتباری ، تجهیز منابع مالی و تهیه گزارش‌های لازم در دوره‌های زمانی مورد نظر (ماهیانه، سه ماهه، سالیانه و ... ) و ارایه به مسوولین و مراجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیمات لازم.
   12. ابلاغ بخشنامه تنظیم بودجه سالانه بانک به واحدهای مختلف همراه با فرمها و دستورالعمل‌های لازم.
   13. دریافت و تلفیق بودجه پیشنهادی واحدهای بانک و انجام امور مربوط به تصویب آنها در مراجع ذی‌ربط.
   14. تهیه و تنظیم بودجه جامع بانک با همکاری و هماهنگی سایر واحدهای بانک در چارچوب برنامه‌های بانک.
   15. پیگیری و همکاری مراحل تصویب بودجه بانک در مراجع ذی‌صلاح.
   16. ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای مختلف همراه با دستورالعمل‌های لازم و نظارت بر نحوه جذب آن.
   17. نظارت و ارزیابی بر اجرای دقیق اهداف کمی منابع و مصارف و بودجه واحدهای بانک، تعیین و تشخیص تنگناها و موانع جهت حصول به اهداف.
   18. پیش‌بینی و تهیه لیست منابع و مصارف بانک بر اساس برنامه‌های تدوین شده و تجزیه و تحلیل گزارش‌های منابع و مصارف بانک و مقایسه با بودجه و برنامه مصوب.
   19. تهیه بودجه اصلاحی (متمم) پس از دریافت عملکرد و تشخیص انحرافات واحدها و ارایه آن به سازمان مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب در مجمع بانک.
   20. نظارت مستمر بر اجرای بودجه و انحرافات، همچنین اعمال سیستم کنترل بودجه.
   21. ارزیابی مستمر فعالیتهای واحدهای بانک بر اساس بودجه و اقلام منابع و مصارف.
   22. تنظیم تبصره‌های لازم جهت درج در بودجه کل کشور
   23. اظهار نظر درخصوص کلیه امور مربوط به مباحث بودجه و عملکرد آن در داخل و خارج بانک.
   24. تجزیه و تحلیل و بکارگیری گزارشهای ادواری عملکرد بانک و مقایسه آن با بودجه مصوب.
   25. بررسی و مطالعه روش های مختلف بودجه‌ریزی و ارایه پیشنهادات اصلاحی.
   26. ارتباط مستمر با دبیرخانه جایزه تعالی سازمانی ایران.