بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل هوش تجاری و مدیریت داده

   1. توسعه و پشتیبانی سیستم هوش تجاری و بررسی دیگر ابزارهای نوین مبتنی بر انبار داده.
   2. بررسی آخرین پیشرفت‌های مرتبط با سیستم اطلاعاتی و ارایه نمونه‌های پیشنهادی متناسب با استراتژی‌های بانک
   3. ایجاد و توسعه و نگهداری و مدیریت انبار داده اصلی بانک.
   4. تدوین و تعریف رویه و زیرساخت‌های دیتابیسی جهت پشتیبان‌گیری و تست بازیابی پشتیان.
   5. بازنگری، نظارت و کنترل مستمر بر گزارش سیستم‌های نرم افزاری بانک، به منظور بهینه‌سازی سیستم‌های موجود با همکاری واحدهای ذی‌ربط.
   6. مشارکت در فرآیند طراحی ساختار منطقی پایگاه‌های اطلاعاتی و فرآیند انتخاب،‌ استخراج، ‌پالایش، تطبیق و ذخیره اطلاعات به منظور دستیابی داده تجمیعی جامع.