بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق

   1. راهبری، تنظیم و تدوین و یا پیشنهاد اصلاح خط مشی‌ها، سیاستها، برنامه‌ها و مبانی و موازین ناظر بر امور مربوط به مبارزه با پولشویی مطابق با قوانین و مقررات بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه.
   2. طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی در بانک و ممیزی میزان اجرای آن در واحدها.
   3. بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات شعب و واحدهای ذی‌ربط و ارایه پیشنهاد جهت بهبود فرآیند پیشگیری از پولشویی.
   4. تدوین برنامه نظارت حضوری و غیرحضوری بر عملکرد شعب در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی.
   5. ایجاد تعامل و هماهنگی مستمر با دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی FIU.
   6. تعامل مستمر با اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به منظور انجام صحیح تکالیف اشاره شده در مقررات مبارزه با پولشویی.
   7. شناسایی و پیشنهاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم جهت اجرای شایسته قوانین مبارزه با پولشویی در بانک.
   8. بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان.
   9. ارسال گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به مراجع ذی صلاح (واحد اطلاعات مالی).
   10. نظارت بر عملیات و معاملات اشخاص مشکوک، تهیه آمار و اطلاعات به روز رسانی شده و قراردادن این اطلاعات به صورت "خیلی محرمانه" در اختیار کارکنان ذی‌ربط.
   11. تعیین رابط مبارزه با پولشویی در هر شعبه با همکاری مدیریت امور شعب و بازاریابی و تعامل مستمر با ایشان.
   12. پیگیری در خصوص تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
   13. تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم ذی‌صلاح می‌باشند.
   14. پیگیری صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی.
   15. تهیه آمارهای مربوط به اقدامات واحدهای مربوطه در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
   16. ارایه گزارش ادواری به صورت سه ماهه درخصوص اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک.
   17. نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات انجام شده با مراجع ذی‌صلاح و واحد اطلاعات مالی درخصوص موارد مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
   18. تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون های مبارزه با پولشویی و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
   19. برنامه‌ریزی جهت آموزش مستمر کارکنان شعب و واحدهای ستادی مرتبط به منظور به روزرسانی دانش ایشان در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
   20. تطبیق قوانین، مقررات و استانداردها (جهت رعایت آنها) به ویژه آخرین تحولات مربوط به آنها تا از طریق تهیه دستوالعمل و شیوه‌نامه اجرایی به مدیریت ارشد یاری رساند.
   21. پیگیری مستمر آخرین تحولات مربوطه به قوانین مقررات و استانداردها جهت رسیدن به درک درستی از مواد و مفهوم واقعی آنها و همچنین شناسایی دقیق تاثیر تحولات و تغییرات قوانین مقررات و استانداردها بر فعالیت موسسه و ارایه پیشنهادهای متناسب در مورد چگونگی تطبیق با موارد یاد شده جهت ارایه به مقام مدیریت عامل بانک.
   22. اجرایی نمودن برنامه های مدیریت ریسک تطبیق (شامل پیاده سازی و ارزیابی سیاستها و رویه های خاص،‌ ارزیابی ریسک های تطبیق، آزمون تطبیق) و ارایه پیشنهاد متناسب با ریسک تطبیق به مقام مدیریت عامل بانک.
   23. ،تدوین شیوه نامه‌ای برای انجام وظایف محوله به کارکنان واحد تطبیق، با همکاری کمیته فرعی مدیریت ریسک تطبیق و در اختیار کارکنان قراردادن آن به عنوان راهنمای عملی کار پس از تایید مدیریت عامل بانک.
   24. نظارت بر تمامی سیاست‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های بانک جهت رعایت آنها و درخواست از خطوط کاری و مجریان کنترل داخلی جهت بازنگری سیاست‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با خود و اطمینان حاصل نمودن از انطباق آنها با قوانین، مقررات و استانداردهای مربوطه و ارایه گزارش‌های لازم در این خصوص به هیات مدیره بانک.
   25. ایفای نقش اصلی در زمینه شناسایی سطح ریسک تطبیق در محصولات و فرآیندها در بانک و ارایه رهنمودهای لازم به واحدهای اجرایی در این خصوص و همچنین پیشنهاد برنامه‌های مدونی برای کاهش ریسک تطبیق به هیات مدیره یا کمیته عالی مدیریت ریسک و ارایه اطلاعات به طور ادواری به مقام مدیریت عامل بانک در موارد نقض قوانین، مقررات و استانداردها به همراه رهنمودهایی برای پیشگیری ریسک فوق.
   26. ارزیابی ریسک‌های تطبیق مرتبط با محصولات و فرآیندهای جدید با رویکردی پیشگیرانه و تجزیه و تحلیل فرآیندها و محصولات برای منظور فوق تا از طریق کنترل‌های لازم قبل از ارایه محصول و یا آغاز فرآیند ریسک آن به گونه‌ای مناسب شناسایی و کاهش یابد.
   27. شناسایی و ارزیابی ریسک‌های تطبیق در موارد گسترش محصولات و خدمات جدید، گسترش یک حوزه کاری جدید، برقراری ارتباط با شبکه مشتریان جدید یا تغییر ماهیت ارتباط موسسه با مشتریانش.
   28. آگاهی از قوانین مقررات و استانداردهای کشورهایی که بانک در آن فعالیت دارد و حصول اطمینان از رعایت آن قوانین در کشورهای مذکور.
   29. ارتباط مستمر با واحدهای نظارتی بانک و پیگیری و اجرای مقررات و پیشنهادهای آن واحدها.
   30. اندازه‌گیری ریسک‌های تطبیق به کمک روش‌هایی (مثلا با استفاده از شاخص های عملکرد)، در جهت بهبود کارکرد واحد تطبیق بانک.
   31. گرد آوری اطلاعاتی (مثل شاخص افزایش شکایت‌ها، عملیات غیر عادی و ...) که مشکلات تطبیق بانک را مشخص کند.
   32. اندازه‌گیری و تعیین شاخص ریسک تطبیق و توالی زمانی مطلوبی که طی آن می‌بایست ریسک‌های تطبیق از نظر احتمال وقوع و تاثیر مورد بررسی و پایش قرار گیرند.
   33. همکاری موثر با واحدهای آموزشی برای انجام آموزش‌های مورد نیاز کارکنان این واحد.
   34. کلیه موارد اشاره شده در "مجموعه رهنمودها برای مدیریت موثر بر ریسک تطبیق" ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا که مرتبط با وظایف واحد تطبیق و مسوول آن می باشد.
   35. پیشنهاد ایجاد و توسعه سازوکار و طراحی فرآیندهای مناسب و اصلاح فرآیندهای موجود به منظور پیش‌گیری از مفاسد اداری از قبیل اختلاس، رشوه، جعل و تخلفات حادث شده و پاسخ گویی به کارگزاران، نهادها و مراجع فراملی (خارجی).
   36. تلاش در جهت درونی شدن مفهوم تطبیق و ایجاد فرهنگ تطبیق در بانک.
   37. رفع موانع ایجاد تطبیق در بانک برای پیاده‌سازی دقیق حاکمیت شرکتی در بانک توسعه صادرات ایران.