بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • اداره کل گزینش

   1. تشکیل پرونده، اظهار نظر، بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش و آیین‌نامه‌های مربوط قبل از ورود به بانک (درخصوص کارکنان رسمی تا مقطع استخدام رسمی قطعی) از مراجع ذی‌ربط و مطابق با دستورالعملهای مصوب.
   2. تهیه وتنظیم سوالات عقیدتی، سیاسی، اخلاقی مورد لزوم جهت برگزاری امتحانات کتبی.
   3. برگزاری آزمون‌های مختص گزینش برای داوطلبین با همکاری مدیریت امور منابع انسانی.
   4. انعکاس نتایج حاصل از گزینش متقاضیان ورودی به بانک به (اداره امور کارکنان) و سایر مراجع ذی‌ربط جهت انجام سایر مراحل اداری و استخدامی داوطلبین.
   5. بررسی و اظهار نظر در مورد آگهی‌های استخدامی بانک قبل از مبادرت به نشر.
   6. تشخیص انجام مصاحبه/ تحقیقات یا بررسی مجدد و نهایتاً صدور رأی باتوجه به جمیع جوانب پرونده متقاضی و محتویات پرونده در سه بعد اخلاقی، ‌اجتماعی و سیاسی.
   7. رسیدگی مجدد به شکایات شاکیان مردود شده در جریان گزینش استخدام.
   8. بررسی و اظهار نظر بدوی در مورد اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش.
   9. ارتباط مستمر با هیات عالی گزینش و هیات مرکزی گزینش به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های لازم.
   10. مشاوره و تبادل نظر با هیات مرکزی گزینش در پیشبرد فعالیت‌ها و نیز استعلام موارد خاص.