بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • شرح وظایف دوایر دفتر

   1. مدیریت گردش مکاتبات از جمله انجام امورمربوط به ارسال و مراسلات، تهیه و تنظیم فرمت کلی پیش‌نویسها، ثبت و ضبط و تخصیص کد مکاتباتی جهت کلیه مکاتبات همراه با آماده‌سازی مستندات و مدارک ارسالی مرتبط با آنها.
   2. طبقه‌بندی و ساماندهی اسناد جهت استفاده هر یک از واحدهای زیر مجموعه مدیریت، دستگاه‌های نظارتی و ...
   3. پیگیری دستورات کتبی تا حصول نتیجه و اتخاذ تدابیر لازم در امر نظارت و پیگیری امور ارجاعی.
   4. تنظیم و هماهنگی جهت برگزاری جلسات، دیدارها و مستندسازی و تدوین گزارش از آنها.
   5. برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور ایجاد و نگهداری آرشیو صوتی، تصویری، عکس و اسلاید.
   6. انجام کلیه امور مربوط به اموال مدیریت و اداره‌های تابعه آن مطابق با ضوابط و مندرجات "دستورالعمل‌ فرآیندهای تخصیص، حفظ نگهداری، واگذاری و اسقاط اموال منقول بانک".
   7. ارایه اطلاعات بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به امور پرسنلی از جمله آموزشی، رفاهی و ... به کارکنان اداره‌های زیرمجموعه مدیریت‌ها.