بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تسهیلات بدون ضامن

   عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

   تسهیلات بدون ضامن

   پرداخت تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن
   پرداخت تسهیلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی بدون نیاز به ضامن، در صورت وجود جامعه هدف در قالب عقد مرابحه و حداکثر طی دوره بازپرداخت پنج ساله و با نرخ سود 18درصد، ضمن انجام فرایند اعتبار سنجی و متناسب با تعیین رتبه اعتباری مشتریان، با در نظر گرفتن منابع و مصارف بانک انجام می شود.
   گروه بندی مشمولین:
   گروه الف:
   شاغلین، بازنشستگان، مستمری بگیران دستگاه های اجرایی دولتی( شامل وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و...) نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های معتبر خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوق شان نزد بانک توسعه صادرات ایران است و دارای رتبه اعتباری A, B, C می باشد.
   مبلغ تسهیلات: تا 500 میلیون ریال : بدون ضامن با نامه کسر از حقوق
   مبلغ تسهیلات: از 500 تا 1000 میلیون ریال: بدون ضامن با نامه کسر از حقوق با اخذ سفته یا چک، حسب مورد.
   گروه ب:
   کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول گروه الف نبوده و واریز حقوق شان نزد بانک است و دارای رتبه اعتباری A و B می باشند.
   مبلغ تسهیلات: تا 500 میلیون ریال : بدون ضامن با نامه کسر از حقوق ، با اخذ سفته یا چک، حسب مورد.
   مبلغ تسهیلات: از 500 تا 1000 میلیون ریال: یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک، حسب مورد
   گروه ج:
   مشمولین بند ب که دارای رتبه اعتباری C می باشند.
   مبلغ تسهیلات تا 1.000 میلیون ریال یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک
   سایر شرایط دریافت تسهیلات عبارت است از امضاء قرارداد لازم الاجرا و احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی.

   • لازم به ذکر است که بخشنامه جدید به معنای تعلق وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن به همه متقاضیان نمی باشد.
   • صرفا افرادی که حائز شرایط دریافت وام های خرد باشند از این پس می توانند از تسهیلات بدون ضامن استفاده نمایند.
   • حساب واریز حقوق متقاضیان تسهیلات باید نزد این بانک باشد.

   بانک توسعه صادرات ایران در تاریخ 1400/11/10 طی بخشنامه داخلی شماره 018/07/295 / ب ر و در اجرای دستورات مقام عالی وزارت متبوع در جلسه مدیران ارشد نظام بانکی کشور مورخ نهم بهمن ماه ١٤٠٠ و همچنین بخشنامه مورخ ۲۹ دی ماه معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، موضوع "عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خود برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی" را به شعب و واحدهای داخلی خود ابلاغ کرد.
   در این بخشنامه تاکید شده است که مدیریت امور شعب و بازاریابی (بر اساس اعلام شعب تابعه) و معاونت اعتبارات، (موضوع بند های 1 و 2 در جدول ضمیمه نامه شماره 62/180492 مورخ 1400/10/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی)، مراتب را در اسرع وقت جهت اقدام لازم به مدیریت امور برنامه ریزی و بهبود روشها اعلام نمایند.
   در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است واحدهای بانک نسبت به انجام موارد ذیل حداکثر ظرف 24 ساعت اقدام کرده و گزارش آن را ارسال نمایند:
   ١-در اجرای موضوع مذکور، بخشنامه داخلی آن بانک و همچنین فرآیند و جزئیات اقدام شعب، در پایگاه اطلاع رسانی بانک متبوع، درج و به نحو مقتضی به اطلاع عموم مشتریان و مسئولین شعب برسد.
   ٢- کلیه واحد های بازرسی موظفند با تشکیل هیأت ویژه نسبت به بازرسی سرزده و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه مذکور اقدام نمایند.
   ٣- آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و همچنین آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت متبوع
   (bazresi.mefa.ir) در پایگاه اطلاع رسانی و همچنین کلیه شعب بانک به نحو مقتضی در اختیار مشتریان محترم قرار گیرد.
   ٤-کلیه شکایات مردمی در خصوص موضوع مذکور ظرف مدت ۴۸ ساعت رسیدگی و ضمن برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و حسب مورد به کمیته های انضباطی اعلام گردد. مراجع رسیدگی مذکور موظفند با قید فوریت نسبت به صدور رأی اقدام نموده و نتیجه را به این مرکز اعلام نمایند.