بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

   با توجه به تخصصی بودن فعالیت بانک توسعه صادرات ایران، تعداد محدود شعب آن و در راستای تسریع در امر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، پرداخت این تسهیلات از طریق بانک قرض الحسنه رسالت و به صورت نیابتی از سوی این بانک انجام می شود.

   تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
   متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از تاریخ 19‏ آبان 1395، موفق شدند نسبت به انتخاب بانک توسعه صادرات ایران در سامانه تسهیلات ازدواج اقدام کنند.
   به دنبال لزوم اتصال بانک به سامانه تسهیلات قرض الحسنه اعطای این تسهیلات در قالب قرارداد قرض الحسنه مصوب شورای پول و اعتبار انجام می شود.
   باتوجه به تخصصی بودن فعالیت این بانک، تعداد محدود شعب آن و در راستای تسریع در امر پرداخت این تسهیلات، تفاهم نامه‌ای با بانک قرض الحسنه رسالت جهت اعطای نیابتی تسهیلات یاد شده منعقد شده است.
   بر اساس این تفاهم نامه، بانک قرض الحسنه رسالت متعهد شده است سهمیه تخصیصی ماهانه به این بانک را به صورت نیابتی به متقاضیان پرداخت کند.
   شرایط ضامنین برای اعطای این نوع تسهیلات برای هر فقره وام، ضمانت یک نفر کارمند رسمی دولت با ارایه گواهی تعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارایه فیش حقوق و حکم کارگزینی تعیین شده است.

   ردیف
   سال
   مبلغ
   1
   1395
   29.800.000.000
   2
   1396
   51.700.000.000
   3
   1397
   77.600.000.000
   4
   1398
   564.600.000.000
   5
   1399
   528.000.000.000
   6
   1400/01/1 لغایت 1400/08/30
   221.000.000.000
   7
   1400/09/1 الی 1400/09/30
   132.400.000.000
   8
   1400/11/1 الی 1400/11/30
   29.000.000.000
   9
   1400/12/1 الی 1400/12/29
   51.200.000.000
   10


   11


   12