بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • راهنمای تدوین طرح توجیهی

   راهنمای تدوین طرح توجیهی

   مشتریان بانک توسعه صادرات ایران برای آگاهی از اسامی مشاوران مورد تایید بانک و چگونگی تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی می توانند به وب سایت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مراجعه نمایند.
   www.bcicc.ir