بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • شرایط عمومی و مدارک

   شرایط عمومی و مدارک

   بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک تخصصی در حوزه تأمین مالی صادرات، به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد جهش صادراتی و اشتغال در کشور، تسهیلات و خدمات خود را در پنج بخش به مشتریان ارائه مینماید:

   الف ) تسهیلات قبل از صادرات کالا و خدمات ( قبل از حمل )

   ب) تسهیلات پس از صادرات کالا و خدمات ( پس از حمل )

   ج) تسهیلات سرمایه گذاری به منظور احداث یا توسعه طرح های دارای رویکرد صادراتی در داخل و خارج از کشور

   د) صدور ضمانت های ارزی و ریالی

   ه) گشایش اعتبارات اسنادی


   شرایط عمومی و اختصاصی و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعتباری به منظور استفاده از خدمات و تسهیلات بانک به شرح زیر است :

   اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعتباری :

   1- برگ در خواست استفاده از تسهیلات / خدمات، متضمن شرح مختصری در خصوص سابقه، زمینه فعالیت شرکت، مبلغ دقیق تسهیلات مورد نیاز و موضوع مصرف آن .

   2- تصویر و اصل اساسنامه، اظهار نامه ثبت شرکت ها، آگهی تأسیس و کلیه آگهی های تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور (شامل مدیران و امضاداران مجاز، تعیین اقامتگاه قانونی، آخرین سرمایه ثبتی )، آخرین ترکیب سهامداران و آخرین صورت جلسه مجمع عمومی که به تأیید اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.

   3- تصویر و اصل کارت بازرگانی و کد اقتصادی معتبر .

   4- تصویر و اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی یا مدیران شرکت.

   5- تصویر و اصل قرارداد اجاره نامه رسمی سال جاری یا سند مالکیت مربوط به اقامتگاه قانونی متقاضی یا شرکت، محل کارخانه و سکونت اعضای هیأت مدیره، همراه با درج آدرس دقیق در ظهر تصویر .

   6- تصویر موافقت اصولی، جواز تأسیس، پروانه بهره برداری و سایر مجوزات قانونی اخذ شده شامل آب، برق، محیط زیست و ....

   7- تصویر و اصل پروانه های خروجی و ورودی کالا مربوط به دو سال اخیر به انضمام فهرست مدارک صادراتی .

   8- تصویر و اصل اسناد مالکیت اموال غیر منقول ارایه شده به عنوان وثیقه برای بررسی توانایی مالی متقاضی

   9- صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مورد تأیید سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به همراه تراز آزمایشی چهار ستونی به تاریخ روز ارسال مدارک که مهر شرکت شده و دارای امضای مجاز نیز باشد.

   10- گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل متقاضی مربوط به دو سال گذشته همراه با گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مربوط به سال مالی گذشته.

   11- اعلام آدرس و شماره دقیق حوزه مالیاتی شرکت به همراه اظهارنامه های مالیاتی مربوط به دو دوره مالی گذشته که ممهور به مهر حوزه مالیاتی باشد.

   12- اعلام کتبی میزان تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی اعم از ارزی، ریالی، ضمانتنامه، تعهدات ریفاینانس، فاینانس، اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار به تفکیک هر بانک و مانده فعلی بدهی و تعهدات موصوف با ذکر وضعیت (جاری، سررسیده شده، معوق و ...)

   13- اعلام شماره حساب های متقاضی نزد سیستم بانکی کشور با ذکر نوع حساب ها (ارزی، ریالی، جاری، پس انداز و...) به همراه صورت گردش حساب های مذکور ( درصورتی که متقاضی سابقه همکاری با بانک توسعه صادرات ندارد)

   14- قرارداد یا اعتبار اسنادی صادراتی معتبر و یا برنامه صادرات امانی.

   15- برنامه توجیه صادراتی منطبق بر قرارداد یا اعتبار اسنادی معتبر و یا برنامه صادرات امانی .

   16- گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی و صادراتی طرح شده توسط یکی از شرکت های مهندسی مشاور مورد تأیید بانک ( در صورت تقاضای تسهیلات جهت اجرای طرح سرمایه گذاری).

   17- بررسی قیمت تمام شده بخش های مختلف طرح به تفکیک جزئیات و محل تأمین هر یک (داخل یا خارج از کشور)، تحلیل سودآوری، برنامه زمان بندی اجرای طرح، نمودارهای جریان نقدینگی و کنترل پروژه و جداول زمانی پرداخت ها و دریافت های طرح (در صورت تقاضای تسهیلات جهت صدور خدمات فنی و مهندسی).

   شرایط عمومی بانک برای پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات :

   1- افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران و فعالیت آن متناسب با خدمات و تسهیلات در خواستی حداقل به مدت سه ماه .

   2- ارائه در خواست استفاده از تسهیلات یا خدمات مورد نظر همراه با شرح فعالیت های گذشته به همراه خلاصه سوابق تخصصی و تجربی متقاضی یا سهامداران .

   3- برنامه توجیه اقتصادی درخواست ارائه شده مبلغ تسهیلات مورد نیاز و جدول زمان بندی استفاده از تسهیلات یا خدمات و بازپرداخت آن و اسناد و مدارک لازم (بشرح فهرست صفحات آتی)

   نرخ سود تسهیلات و کارمزد پذیرش تعهد:

   نرخ سود تسهیلات ریالی در بخش های مختلف اقتصادی همه ساله مطابق آخرین بخشنامه های شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

   نرخ سود تسهیلات ارزی و نرخ سود خطوط اعتباری کوتاه مدت یکساله (ریفاینانس) و کارمزد پذیرش تعهد در اعتبارات اسنادی مدت دار با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، سوابق عملکرد و نوع تضامین ارائه شده صورت می گیرد.

   برای آگاهی از نرخ جاری سود تسهیلات یا کارمزد خدمات بانک به سایت بانک توسعه صادرات ایران به آدرس الکترونیکی www.edbi.ir مراجعه گردد.