بانک توسعه صادرات ایران
   
 
    • خدمات الکترونیک
    • نکات ایمنی

      استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک یا خدمات کارت بانک ها اگر چه تسهیل کننده زندگی روزمره ما می باشد، لیکن چنانچه در انجام فعالیت های مذکور بی ملاحظه باشیم، خطراتی را برای ما به ارمغان خواهد آورد. این خطرات ممکن است از دست دادن مال، صدمات بدنی یا جانی را شامل شود. لازم است به منظور پیشگیری از هر گونه اتفاق ناگواری، نسبت به رعایت مسائل امنیتی اقدام نماییم. توصیه می شود با رعایت نکاتی امنیتی در حفظ مال و جان خود و دیگران کوشا باشیم.

      نکات ایمنی