بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • خدمات الکترونیک
  • استفاده از سفیر

   برای افزایش ضریب امنیتی ارائه خدمات از طریق سیستم بانکداری اینترنتی سفیر از رمز خاصی که توسط دستگاه (OTP) تولید می‌گردد استفاده می شود. دستگاه رمزیاب پس از درخواست عضویت در سیستم بانکداری اینترنتی سفیر(به آدرس https://esafir.edbi.ir ) توسط شعب به مشتریان تحویل می گردد.

   استفاده از سفیر


   نحوه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک سفیر:

   متقاضیان استفاده از خدمات بانک توسعه صادرات در ابتدا اقدام به انجام عملیات زیر نمایند:

   - افتتاح یکی از انواع حساب‌های سفیردر یکی از شعب بانک

   - دریافت کارت‌بانک و رمز مربوطه


   سامانه

   الزامات استفاده از سامانه

   پایانه های فیزیکی

   داشتن کارت بانک توسعه + رمز اول کارت

   تلفن بانک

   حساب سفیر+ رمز حساب سفیر

   یا

   کارت بانک سفیر+ رمزدوم کارت

   اینترنت بانک

   حساب سفیر+ثبت نام در سایت بانکداری الکترونیک سفیر+ دریافت دستگاه تولید رمز(OTP)

   همراه بانک

   حساب سفیر + نصب برنامه مربوطه بر روی گوشی تلفن همراه + رمزحساب سفیر


   رمز اول کارت‌

   این رمز جهت استفاده در پایانه‌های فیزیکی می‌باشد.

   رمز دوم کارت

   این رمز برای ایجاد امنیت بیشتر طراحی شده است و مربوط به تراکنش‌هایی است که بدون استفاده از فیزیک کارت و از طریق پایانه‌های مجازی مانند بانکداری اینترنتی، همراه بانک، تلفن بانک و ... انجام می‌شود. رمز دوم کارت در دستگاههای خودپرداز بانک توسعه صادرات قابل تخصیص می‌‌باشد.

   رمز حساب‌های سفیر

   دریافت رمز حسابهای سفیر از طریق مراجعه به شعبه و یا ورود به سیستم تلفن‌بانک با شماره کارت بانک توسعه و داشتن رمز دوم کارت امکان‌پذیر است.

   دستگاه تولید رمز (OTP)

   برای افزایش ضریب امنیتی ارائه خدمات از طریق سیستم بانکداری اینترنتی سفیر از رمز خاصی که توسط دستگاه (OTP) تولید می‌گردد استفاده می شود. دستگاه رمزیاب پس از درخواست عضویت در سیستم بانکداری اینترنتی سفیر(به آدرس https://esafir.edbi.ir ) توسط شعب به مشتریان تحویل می گردد.