• خدمات ویژه ریالی
   • تامین مالی ۳۴ درصدی از کل صادرات استان یزد

    تامین مالی ۳۴ درصدی از کل صادرات استان یزد

    رئیس بانک توسعه صادرات شعبه یزد گفت: این شعبه برای اولین بار اجرای خط اعتباری در قالب اعتبار خریدار با دریافت اعتبار اسنادی صادراتی از کشور روسیه را با هدف صادرات و تقویت بازار هدف صادراتی بر عهده گرفت.

   • تامین نیاز ارزی کشور با ارز صادرات غیرنفتی

    تامین نیاز ارزی کشور با ارز صادرات غیرنفتی

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: میزان صادرات محصولات غیر نفتی به طور تقریبی با میزان واردات برابر است به طوری که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی می‌تواند نیاز کشور به ارز را تامین کند.

   • تسهیل گری بانک توسعه صادرات برای خرید و فروش در بورس کالا

    تسهیل گری بانک توسعه صادرات برای خرید و فروش در بورس کالا

    رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات مطرح کرد: مشتریان بانک توسعه صادرات می توانند از سرویس های سامانه این بانک متصل به سامانه تسویه الکترونیکی آنلاین ریالی برای خرید مواد اولیه و یا فروش محصولات تولیدی خود در بورس کالا استفاده کند.

   • فروش ارز از منبع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها

    فروش ارز از منبع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها

    سرپرست اداره خزانه داری بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: متقاضیان ارز می توانند برای خرید ارز به نرخ نیما از طریق صرافی ها و یا بانک خود اقدام کنند و عمده منبع فروش برای این گونه ارزها، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی هاست.