بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • محاسبات بانکی
  • محاسبه سود سپرده ها

   با وارد کردن مبلغ قابل پرداخت برای سپرده گذاری و انتخاب نوع سپرده گذاری و سپس کلیک بر روی کلید "محاسبه شود" می توانید میزان سود سپرده ها را در بخش پایین مشاهده کنید.

  • محاسبه سود سپرده های ریالی
   جهت محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری خود ابتدا مبلغ مورد نظر را وارد نموده ، سپس نوع سپرده گذاری در دوره زمانی پرداخت سود مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه "محاسبه " کلیک نمایید.

   مبلغ سرمایه گذاری:   ریال

   ردیف انواع سپرده های سرمایه گذاری دوره زمانی پرداخت سود علی الحساب
   ماهیانه
   1 کوتاه مدت عادی10.00%
   2 بلند مدت یک ساله15.00%